หมวดหมู่:

medicine

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmedicine

 • การออกเสียง : àcid valproic àcid valproic [ca]
 • การออกเสียง : acid-fast bacillus acid-fast bacillus [en]
 • การออกเสียง : acid-fast stain acid-fast stain [en]
 • การออกเสียง : acidi grassi acidi grassi [it]
 • การออกเสียง : acido acetilsalicilico acido acetilsalicilico [it]
 • บันทึกการออกเสียง : acil tıp teknisyeni acil tıp teknisyeni [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : açıklanamayan değişken açıklanamayan değişken [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : açıklayıcı değişken açıklayıcı değişken [tr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : acne rosacea acne rosacea [en]
 • การออกเสียง : acrochordon acrochordon [en]
 • การออกเสียง : acrodermatitis acrodermatitis [es]
 • การออกเสียง : acrodermatitis enteropathica acrodermatitis enteropathica [en]
 • การออกเสียง : ACTH ACTH [ca]
 • การออกเสียง : actinism actinism [en]
 • การออกเสียง : ADA deficiency ADA deficiency [en]
 • การออกเสียง : Adams-Stokes-Anfall Adams-Stokes-Anfall [de]
 • การออกเสียง : adenektomi adenektomi [tr]
 • บันทึกการออกเสียง : adenektopi adenektopi [tr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : adenit adenit [tr]
 • การออกเสียง : adenographic adenographic [en]
 • บันทึกการออกเสียง : adenohipofiz adenohipofiz [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : adenoidit adenoidit [tr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : adenoids adenoids [en]
 • บันทึกการออกเสียง : adenoit adenoit [tr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : adenokarsinom adenokarsinom [tr]
 • การออกเสียง : Adenokarzinom Adenokarzinom [de]
 • การออกเสียง : adenological adenological [en]
 • การออกเสียง : adenologist adenologist [en]
 • การออกเสียง : adenom adenom [tr]
 • การออกเสียง : adenoma sebaceum adenoma sebaceum [en]
 • การออกเสียง : adenomatös adenomatös [de]
 • บันทึกการออกเสียง : adenomiyozis adenomiyozis [tr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : adenopathy adenopathy [en]
 • บันทึกการออกเสียง : adenopati adenopati [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : adenotomi adenotomi [tr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Adenotomie Adenotomie [de]
 • บันทึกการออกเสียง : adenotonsillektomi adenotonsillektomi [tr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : adenozin difosfat adenozin difosfat [tr]
 • การออกเสียง : adenozin monofosfat adenozin monofosfat [tr]
 • การออกเสียง : adenozin trifosfat adenozin trifosfat [tr]
 • การออกเสียง : åderlåtning åderlåtning [sv]
 • บันทึกการออกเสียง : adermogenez adermogenez [tr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : adezif kapsülit adezif kapsülit [tr]
 • การออกเสียง : adhalin adhalin [en]
 • การออกเสียง : adictivo adictivo [es]
 • การออกเสียง : Adnexitis Adnexitis [de]
 • การออกเสียง : Adnextumor Adnextumor [de]
 • การออกเสียง : adrenal adrenal [en]
 • บันทึกการออกเสียง : adrenal bez adrenal bez [tr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : adrenal hiperplazi adrenal hiperplazi [tr]
 • บันทึกการออกเสียง : adrenal korteks adrenal korteks [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : adrenal virilizm adrenal virilizm [tr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : adrenalektomi adrenalektomi [tr]
 • การออกเสียง : adrenalin adrenalin [en]
 • การออกเสียง : adrenalina adrenalina [es]
 • บันทึกการออกเสียง : adrenarş adrenarş [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : adrenerjik adrenerjik [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : adrenerjik blokaj adrenerjik blokaj [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : adrenerjik reseptör adrenerjik reseptör [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : adrenogenital sendrom adrenogenital sendrom [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : adrenokortikotrofik adrenokortikotrofik [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : adrenokortikotrofik hormon adrenokortikotrofik hormon [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : adrenokortikotrofin adrenokortikotrofin [tr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : adrenokortikotropik hormon adrenokortikotropik hormon [tr]
 • การออกเสียง : adrenokortikotropin adrenokortikotropin [tr]
 • การออกเสียง : adrenolytisch adrenolytisch [de]
 • บันทึกการออกเสียง : adsorban adsorban [tr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Advil Advil [fr]
 • การออกเสียง : aeroallergen aeroallergen [de]
 • บันทึกการออกเสียง : aerojen aerojen [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : aerojenik aerojenik [tr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : aerosol aerosol [en]
 • การออกเสียง : Aesclepius Aesclepius [en]
 • การออกเสียง : aesculapian aesculapian [en]
 • การออกเสียง : afazi afazi [tr]
 • การออกเสียง : aferent aferent [ca]
 • บันทึกการออกเสียง : aferent yol aferent yol [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : affektif bozukluk affektif bozukluk [tr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : afferent afferent [en]
 • การออกเสียง : afta afta [hu]
 • การออกเสียง : ağaçkıran ağaçkıran [tr]
 • การออกเสียง : agas agas [ilo]
 • บันทึกการออกเสียง : agenezi agenezi [tr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : ageusia ageusia [en]
 • การออกเสียง : aggravieren aggravieren [de]
 • บันทึกการออกเสียง : aglütinojen aglütinojen [tr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : agnozi agnozi [tr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Ägophonie Ägophonie [de]
 • การออกเสียง : agözi agözi [tr]
 • การออกเสียง : agranulocytoza agranulocytoza [pl]
 • การออกเสียง : Ağrı Ağrı [tr]
 • การออกเสียง : Agrypnie Agrypnie [de]
 • การออกเสียง : ağtabaka bozukluğu ağtabaka bozukluğu [tr]
 • บันทึกการออกเสียง : ailevi Akdeniz ateşi ailevi Akdeniz ateşi [tr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : aixarop aixarop [ca]
 • การออกเสียง : Akalkulie Akalkulie [de]
 • การออกเสียง : Akathisie Akathisie [de]
 • การออกเสียง : akatizi akatizi [tr]
 • การออกเสียง : akciğer embolisi akciğer embolisi [tr]
 • การออกเสียง : Akdeniz anemisi Akdeniz anemisi [tr]