หมวดหมู่:

medicine

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmedicine

 • การออกเสียง : carisoprodol carisoprodol [pt]
 • การออกเสียง : Carl von Rokitansky Carl von Rokitansky [de]
 • การออกเสียง : Carmustine Carmustine [en]
 • การออกเสียง : carotidynia carotidynia [en]
 • การออกเสียง : Cäsarenhals Cäsarenhals [de]
 • การออกเสียง : castor castor [es]
 • การออกเสียง : cataplasma cataplasma [es]
 • การออกเสียง : catarro catarro [pt]
 • การออกเสียง : catechin catechin [en]
 • การออกเสียง : catxet catxet [ca]
 • การออกเสียง : cauda equina syndrome cauda equina syndrome [en]
 • การออกเสียง : cava cava [it]
 • การออกเสียง : caveolae caveolae [en]
 • การออกเสียง : cavitary cavitary [en]
 • การออกเสียง : Cebion Cebion [en]
 • การออกเสียง : cefacetril cefacetril [ca]
 • การออกเสียง : cefaclor cefaclor [pt]
 • การออกเสียง : cefadroxil cefadroxil [en]
 • การออกเสียง : cefalàlgia cefalàlgia [ca]
 • การออกเสียง : cefalea cefalea [es]
 • การออกเสียง : cefalexina cefalexina [pt]
 • การออกเสียง : cefalotina cefalotina [pt]
 • การออกเสียง : cefapirina cefapirina [ca]
 • การออกเสียง : cefazolina cefazolina [pt]
 • การออกเสียง : cefradina cefradina [pt]
 • การออกเสียง : Celiac Trunk Celiac Trunk [en]
 • การออกเสียง : Cellulitis Cellulitis [en]
 • การออกเสียง : cendrada cendrada [ca]
 • บันทึกการออกเสียง : cenesthopathy cenesthopathy [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : centor centor [en]
 • การออกเสียง : Cephadol Cephadol [en]
 • การออกเสียง : Cephems Cephems [en]
 • การออกเสียง : ceramide ceramide [en]
 • การออกเสียง : Cerebralparese Cerebralparese [de]
 • การออกเสียง : cerebralparetisch cerebralparetisch [de]
 • การออกเสียง : cerebrospinal fluid cerebrospinal fluid [en]
 • การออกเสียง : ceruleus ceruleus [en]
 • การออกเสียง : Cervicalgia Cervicalgia [en]
 • การออกเสียง : Cetirizin Cetirizin [de]
 • การออกเสียง : cetoconazole cetoconazole [ca]
 • การออกเสียง : cetoprofèn cetoprofèn [ca]
 • การออกเสียง : cewnik cewnik [pl]
 • การออกเสียง : Chalikose Chalikose [de]
 • การออกเสียง : Charcot-Marie-Tooth disease Charcot-Marie-Tooth disease [en]
 • การออกเสียง : Charles Scarborough Charles Scarborough [en]
 • การออกเสียง : chasteberry chasteberry [en]
 • การออกเสียง : cheilitis cheilitis [en]
 • การออกเสียง : Cheiroarthropathie Cheiroarthropathie [de]
 • การออกเสียง : Cheiropathie Cheiropathie [de]
 • การออกเสียง : Chelat Chelat [de]
 • การออกเสียง : chelation chelation [en]
 • การออกเสียง : chemioterapia chemioterapia [it]
 • การออกเสียง : chemioterapico chemioterapico [it]
 • การออกเสียง : chemoterapie chemoterapie [cs]
 • การออกเสียง : Cheyne-Stokes-Atmung Cheyne-Stokes-Atmung [de]
 • การออกเสียง : Chiropraktik Chiropraktik [de]
 • การออกเสียง : Chiropraktiker Chiropraktiker [de]
 • การออกเสียง : Chiropraktikerin Chiropraktikerin [de]
 • การออกเสียง : chiropraktisch chiropraktisch [de]
 • การออกเสียง : chirurdzy chirurdzy [pl]
 • การออกเสียง : chirurgeon chirurgeon [en]
 • การออกเสียง : Chirurgin Chirurgin [de]
 • การออกเสียง : chitin chitin [en]
 • การออกเสียง : chlamydiae chlamydiae [en]
 • การออกเสียง : chlamydophila psittaci chlamydophila psittaci [la]
 • การออกเสียง : Chlorphenamine Chlorphenamine [en]
 • การออกเสียง : chlorpheniramine maleate chlorpheniramine maleate [en]
 • การออกเสียง : Chlorurese Chlorurese [de]
 • การออกเสียง : cholangiopancreatography cholangiopancreatography [en]
 • การออกเสียง : Cholangitis Cholangitis [en]
 • การออกเสียง : Cholatstase Cholatstase [de]
 • การออกเสียง : cholecystitis cholecystitis [en]
 • การออกเสียง : cholecystoduodenostomy cholecystoduodenostomy [en]
 • การออกเสียง : Cholecystostomy Cholecystostomy [en]
 • การออกเสียง : choledochoduodenostomy choledochoduodenostomy [en]
 • การออกเสียง : choledocholithiasis choledocholithiasis [en]
 • การออกเสียง : Choledochoscopy Choledochoscopy [en]
 • การออกเสียง : choledochous choledochous [en]
 • การออกเสียง : choledology choledology [en]
 • การออกเสียง : choler choler [en]
 • การออกเสียง : Cholestase Cholestase [de]
 • การออกเสียง : Cholesterinpneumonie Cholesterinpneumonie [de]
 • การออกเสียง : cholinomimetic cholinomimetic [en]
 • การออกเสียง : Chondrogenese Chondrogenese [de]
 • การออกเสียง : chondrology chondrology [en]
 • การออกเสียง : Chondrom Chondrom [de]
 • การออกเสียง : Chondropathie Chondropathie [de]
 • การออกเสียง : chondropathisch chondropathisch [de]
 • การออกเสียง : Chondrosarkom Chondrosarkom [de]
 • การออกเสียง : choreoathetoid choreoathetoid [en]
 • การออกเสียง : choriomeningitis choriomeningitis [en]
 • การออกเสียง : choroba Alzheimera choroba Alzheimera [pl]
 • การออกเสียง : choroba brudnych rąk choroba brudnych rąk [pl]
 • การออกเสียง : chromophobe chromophobe [en]
 • การออกเสียง : Chromosome 22q deletion Chromosome 22q deletion [en]
 • การออกเสียง : Chromosomenspiralisation Chromosomenspiralisation [de]
 • การออกเสียง : chromostereopsis chromostereopsis [en]
 • การออกเสียง : Chronotropie Chronotropie [de]
 • การออกเสียง : chrysiasis chrysiasis [en]
 • การออกเสียง : Chvostek's sign Chvostek's sign [en]