หมวดหมู่:

Medicina

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงMedicina

 • การออกเสียง : aigua blanca aigua blanca [ca]
 • การออกเสียง : aigua boricada aigua boricada [ca]
 • การออกเสียง : aigua clorofòrmica aigua clorofòrmica [ca]
 • การออกเสียง : cuadro médico cuadro médico [es]
 • การออกเสียง : epidemiológico epidemiológico [es]
 • การออกเสียง : diverticoli diverticoli [it]
 • การออกเสียง : rabdomioma rabdomioma [pt]
 • การออกเสียง : infezione rabica infezione rabica [it]
 • การออกเสียง : abbassa-colesterolo abbassa-colesterolo [it]
 • การออกเสียง : vacuumterapia vacuumterapia [it]
 • การออกเสียง : seudología seudología [es]
 • การออกเสียง : sistema nervioso sistema nervioso [gl]
 • การออกเสียง : obduzione obduzione [it]
 • การออกเสียง : fiebre héctica fiebre héctica [es]
 • การออกเสียง : tomografía computarizada tomografía computarizada [es]
 • การออกเสียง : milligrammes milligrammes [fr]
 • การออกเสียง : glaires glaires [fr]
 • การออกเสียง : mélangé mélangé [fr]
 • การออกเสียง : cirugía endoscópica de senos paranasales cirugía endoscópica de senos paranasales [es]
 • การออกเสียง : nervio craneal nervio craneal [es]
 • การออกเสียง : senos paranasales senos paranasales [es]
 • การออกเสียง : descongestivo nasal descongestivo nasal [es]
 • การออกเสียง : despejar la congestión despejar la congestión [es]
 • การออกเสียง : bacteriano bacteriano [pt]
 • การออกเสียง : histerossalpingografia histerossalpingografia [pt]
 • การออกเสียง : desfibrilación desfibrilación [es]
 • การออกเสียง : pleurale pleurale [it]
 • การออกเสียง : lobaire lobaire [fr]
 • การออกเสียง : condyle condyle [en]
 • การออกเสียง : saphène saphène [fr]
 • การออกเสียง : mésentérique mésentérique [fr]
 • การออกเสียง : céphalique céphalique [fr]
 • การออกเสียง : brachiale brachiale [it]
 • การออกเสียง : axillaire axillaire [fr]
 • การออกเสียง : arquée arquée [fr]
 • การออกเสียง : sphénoïdale sphénoïdale [fr]
 • การออกเสียง : mastoïdienne mastoïdienne [fr]
 • การออกเสียง : Lambdoïde Lambdoïde [fr]
 • การออกเสียง : Mastoïde Mastoïde [fr]
 • การออกเสียง : ostéon ostéon [fr]
 • การออกเสียง : Métaphyse Métaphyse [fr]
 • การออกเสียง : concentriques concentriques [fr]
 • การออกเสียง : lamelles lamelles [fr]
 • การออกเสียง : Diaphyse Diaphyse [de]
 • การออกเสียง : cuboïde cuboïde [fr]
 • การออกเสียง : trapézoïde trapézoïde [fr]
 • การออกเสียง : pisiforme pisiforme [pt]
 • การออกเสียง : phalanges phalanges [en]
 • การออกเสียง : épitrochlée épitrochlée [fr]
 • การออกเสียง : axis axis [en]
 • การออกเสียง : tenseur du fascia lata tenseur du fascia lata [fr]
 • การออกเสียง : Splénius de la tête Splénius de la tête [fr]
 • การออกเสียง : sous-épineux sous-épineux [fr]
 • การออกเสียง : pronateur pronateur [fr]
 • การออกเสียง : interosseux interosseux [fr]
 • การออกเสียง : s'aggraver s'aggraver [fr]
 • การออกเสียง : pèse-personne pèse-personne [fr]
 • การออกเสียง : morveuse morveuse [fr]
 • การออกเสียง : fórmula magistral fórmula magistral [ca]
 • การออกเสียง : preparat oficinal preparat oficinal [ca]
 • การออกเสียง : transcutània transcutània [ca]
 • การออกเสียง : lumbar lumbar [en]
 • การออกเสียง : parenquimàtica parenquimàtica [ca]
 • การออกเสียง : rectal rectal [fr]
 • การออกเสียง : intraventricular intraventricular [en]
 • การออกเสียง : uretral uretral [pt]
 • การออกเสียง : vaginal vaginal [en]
 • การออกเสียง : preparació magistral preparació magistral [ca]
 • การออกเสียง : percutània percutània [ca]
 • การออกเสียง : medul·lar medul·lar [ca]
 • การออกเสียง : intraraquídia intraraquídia [ca]
 • การออกเสียง : intratecal intratecal [ca]
 • การออกเสียง : hipodèrmica hipodèrmica [ca]
 • การออกเสียง : intraarticular intraarticular [ca]
 • การออกเสียง : subcutània subcutània [ca]
 • การออกเสียง : instil·lació ocular instil·lació ocular [ca]
 • การออกเสียง : inhalatòria inhalatòria [ca]
 • การออกเสียง : endodèrmica endodèrmica [ca]
 • การออกเสียง : esternal esternal [ca]
 • การออกเสียง : parenteral parenteral [en]
 • การออกเสียง : intravenosa intravenosa [ca]
 • การออกเสียง : respiratòria respiratòria [ca]
 • การออกเสียง : intraarterial intraarterial [ca]
 • การออกเสียง : endoarterial endoarterial [ca]
 • การออกเสียง : endosternal endosternal [ca]
 • การออกเสียง : endovenosa endovenosa [pt]
 • การออกเสียง : intradèrmica intradèrmica [ca]
 • การออกเสียง : entèrica entèrica [ca]
 • การออกเสียง : lavativa lavativa [es]
 • การออกเสียง : tisana tisana [es]
 • การออกเสียง : licor licor [pt]
 • การออกเสียง : pomada pomada [es]
 • การออกเสียง : segell segell [ca]
 • การออกเสียง : sublingual sublingual [en]
 • การออกเสียง : loció loció [ca]
 • การออกเสียง : perlingual perlingual [ca]
 • การออกเสียง : llapis llapis [ca]
 • การออกเสียง : liniment liniment [fr]
 • การออกเสียง : òvul òvul [ca]
 • การออกเสียง : pastilla pastilla [es]