หมวดหมู่:

medicina.

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmedicina.

 • การออกเสียง : paracetamol paracetamol [en]
 • การออกเสียง : cardiomegalia cardiomegalia [it]
 • การออกเสียง : latencia latencia [es]
 • การออกเสียง : Histología Histología [es]
 • การออกเสียง : diuretico diuretico [it]
 • การออกเสียง : sanatorio sanatorio [it]
 • การออกเสียง : nosocomio nosocomio [it]
 • การออกเสียง : resonancia magnética resonancia magnética [es]
 • การออกเสียง : tricotomía tricotomía [es]
 • การออกเสียง : borrelia borrelia [es]
 • การออกเสียง : pletismografo pletismografo [it]
 • การออกเสียง : proctologista proctologista [pt]
 • การออกเสียง : allelia allelia [it]