• การออกเสียงคำว่า ookinete ookinete [en]
 • การออกเสียงคำว่า herpès herpès [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nevralgia nevralgia [pt]
 • การออกเสียงคำว่า vaginite vaginite [pt]
 • การออกเสียงคำว่า tigna microsporica tigna microsporica [it]
 • การออกเสียงคำว่า vulvite vulvite [pt]
 • การออกเสียงคำว่า toxoplasmosi toxoplasmosi [it]
 • การออกเสียงคำว่า tetano tetano [it]
 • การออกเสียงคำว่า tricomoniasi tricomoniasi [it]
 • การออกเสียงคำว่า tifo esantematico tifo esantematico [it]
 • การออกเสียงคำว่า ulcera venerea ulcera venerea [it]
 • การออกเสียงคำว่า tigna favosa tigna favosa [it]
 • การออกเสียงคำว่า cestoidi cestoidi [it]
 • การออกเสียงคำว่า dermatomicosi dermatomicosi [it]
 • การออกเสียงคำว่า lebbra lebbra [it]
 • การออกเสียงคำว่า encefalite encefalite [it]
 • การออกเสียงคำว่า perimplantite perimplantite [it]
 • การออกเสียงคำว่า actinomicosi actinomicosi [it]
 • การออกเสียงคำว่า echinococcosi cistica echinococcosi cistica [it]
 • การออกเสียงคำว่า meningoencefalite meningoencefalite [pt]
 • การออกเสียงคำว่า cheratocongiuntivite cheratocongiuntivite [it]
 • การออกเสียงคำว่า fasciolopsiasi umana fasciolopsiasi umana [it]
 • การออกเสียงคำว่า ossiuriasi ossiuriasi [it]
 • การออกเสียงคำว่า difterite difterite [it]
 • การออกเสียงคำว่า leptospirosi leptospirosi [it]
 • การออกเสียงคำว่า rosolia rosolia [it]
 • การออกเสียงคำว่า bartonellosi bartonellosi [it]
 • การออกเสียงคำว่า endocardite endocardite [it]
 • การออกเสียงคำว่า criptococcosi criptococcosi [it]
 • การออกเสียงคำว่า herpes labiale herpes labiale [it]