หมวดหมู่:

medical conditions

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmedical conditions

 • การออกเสียง : stroke stroke [en]
 • การออกเสียง : trauma trauma [en]
 • การออกเสียง : ischemia ischemia [en]
 • การออกเสียง : rheumatoid arthritis rheumatoid arthritis [en]
 • การออกเสียง : Delirium Tremens Delirium Tremens [en]
 • การออกเสียง : ministroke ministroke [en]
 • การออกเสียง : sinusitis sinusitis [en]
 • การออกเสียง : cochlear implant cochlear implant [en]
 • การออกเสียง : sclerotic sclerotic [en]
 • การออกเสียง : ataxofobia ataxofobia [it]
 • การออกเสียง : sclera sclera [en]
 • การออกเสียง : arteriosclerosis arteriosclerosis [en]
 • การออกเสียง : cryptococcosis cryptococcosis [en]
 • การออกเสียง : delirious delirious [en]
 • การออกเสียง : Ischämie Ischämie [de]
 • การออกเสียง : ADHD ADHD [en]
 • การออกเสียง : delirium delirium [la]
 • การออกเสียง : histoplasmosis histoplasmosis [en]
 • การออกเสียง : cromatofobia cromatofobia [pt]
 • การออกเสียง : avitaminosi avitaminosi [it]
 • การออกเสียง : dysthymia dysthymia [en]
 • การออกเสียง : neuritis neuritis [en]
 • การออกเสียง : tamponade tamponade [en]
 • การออกเสียง : insectofobia insectofobia [it]
 • การออกเสียง : uranoschisi uranoschisi [it]
 • การออกเสียง : zapalenie płuc zapalenie płuc [pl]
 • การออกเสียง : blastomycosis blastomycosis [en]
 • การออกเสียง : meteorofobia meteorofobia [it]
 • การออกเสียง : κρετινισμός κρετινισμός [el]
 • การออกเสียง : dysplasia dysplasia [en]
 • การออกเสียง : υδροκέφαλος υδροκέφαλος [el]
 • การออกเสียง : macrofobia macrofobia [it]
 • การออกเสียง : شيزوفرينيا شيزوفرينيا [ar]