หมวดหมู่:

measuring time in French

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmeasuring time in French

 • การออกเสียง : hier
  hier [fr]
 • การออกเสียง : quand
  quand [fr]
 • การออกเสียง : janvier
  janvier [fr]
 • การออกเสียง : février
  février [fr]
 • การออกเสียง : tous les jours
  tous les jours [fr]
 • การออกเสียง : moins
  moins [fr]
 • การออกเสียง : jour
  jour [fr]
 • การออกเสียง : avant
  avant [fr]
 • การออกเสียง : dernier
  dernier [fr]
 • การออกเสียง : après
  après [fr]
 • การออกเสียง : après-midi
  après-midi [fr]
 • การออกเสียง : le matin
  le matin [fr]
 • การออกเสียง : aujourd’hui
  aujourd’hui [fr]
 • การออกเสียง : le week-end
  le week-end [fr]
 • การออกเสียง : tous les soirs
  tous les soirs [fr]
 • การออกเสียง : l'après-midi
  l'après-midi [fr]
 • การออกเสียง : le soir
  le soir [fr]
 • การออกเสียง : ce soir
  ce soir [fr]
 • การออกเสียง : demain soir
  demain soir [fr]
 • การออกเสียง : l'année
  l'année [fr]
 • การออกเสียง : du matin
  du matin [fr]
 • การออกเสียง : toute la journée
  toute la journée [fr]
 • การออกเสียง : A ce soir
  A ce soir [fr]
 • การออกเสียง : du soir
  du soir [fr]
 • การออกเสียง : de l'après-midi
  de l'après-midi [fr]
 • การออกเสียง : quel jour
  quel jour [fr]