หมวดหมู่:

measurement of time

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmeasurement of time

 • การออกเสียง : century century [en]
 • การออกเสียง : tomorrow tomorrow [en]
 • การออกเสียง : hour hour [en]
 • การออกเสียง : decades decades [en]
 • การออกเสียง : decade decade [en]
 • การออกเสียง : year year [en]
 • การออกเสียง : generation generation [de]
 • การออกเสียง : minute (noun) minute (noun) [en]
 • การออกเสียง : centuries centuries [en]
 • การออกเสียง : generations generations [en]
 • การออกเสียง : month month [en]
 • การออกเสียง : week week [en]
 • การออกเสียง : nanosecond nanosecond [en]
 • การออกเสียง : millisecond millisecond [en]
 • การออกเสียง : tonight tonight [en]
 • การออกเสียง : today today [en]