หมวดหมู่:

Me llamo Jaime

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงMe llamo Jaime

  • การออกเสียง : Me llamo Jaime
    Me llamo Jaime [es]