หมวดหมู่:

materiał

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmateriał

 • การออกเสียง : len len [cs]
 • การออกเสียง : Jedwabne Jedwabne [pl]
 • การออกเสียง : połać połać [pl]
 • การออกเสียง : tkać tkać [pl]
 • การออกเสียง : leksykalny leksykalny [pl]
 • การออกเสียง : trwałość trwałość [pl]
 • การออกเสียง : kratkowany kratkowany [pl]
 • การออกเสียง : rozdzierający rozdzierający [pl]
 • การออกเสียง : stalowoszary stalowoszary [pl]
 • การออกเสียง : dźwiękochłonny dźwiękochłonny [pl]
 • การออกเสียง : trójkącik trójkącik [pl]
 • การออกเสียง : jasnobeżowy jasnobeżowy [pl]
 • การออกเสียง : aksamitny aksamitny [pl]
 • การออกเสียง : wymierzony wymierzony [pl]
 • การออกเสียง : samodział samodział [pl]
 • การออกเสียง : dowodowy dowodowy [pl]
 • การออกเสียง : materiałooszczędny materiałooszczędny [pl]
 • การออกเสียง : popelina popelina [es]
 • การออกเสียง : żakardowy żakardowy [pl]
 • การออกเสียง : sfałszowany sfałszowany [pl]
 • การออกเสียง : nietradycyjny nietradycyjny [pl]
 • การออกเสียง : niestandardowy niestandardowy [pl]
 • การออกเสียง : wygłuszający wygłuszający [pl]
 • การออกเสียง : źródłowy źródłowy [pl]
 • การออกเสียง : nadłożyć nadłożyć [pl]
 • การออกเสียง : właściwy właściwy [pl]
 • การออกเสียง : jedwabisty jedwabisty [pl]
 • การออกเสียง : kurczliwy kurczliwy [pl]
 • การออกเสียง : niemnący się niemnący się [pl]
 • การออกเสียง : zbrakowany zbrakowany [pl]
 • การออกเสียง : klejący klejący [pl]
 • การออกเสียง : naddatek naddatek [pl]
 • การออกเสียง : niemnący niemnący [pl]
 • การออกเสียง : światłowodowy światłowodowy [pl]
 • การออกเสียง : pakowy pakowy [pl]
 • การออกเสียง : wiskoza wiskoza [pl]
 • การออกเสียง : niespawalny niespawalny [pl]
 • การออกเสียง : opałowy opałowy [pl]
 • การออกเสียง : magnetyk magnetyk [pl]
 • การออกเสียง : gabardyna gabardyna [pl]
 • การออกเสียง : pilśń pilśń [pl]
 • การออกเสียง : żorżetowa żorżetowa [pl]
 • การออกเสียง : zrywalność zrywalność [pl]
 • การออกเสียง : samodziałowy samodziałowy [pl]
 • การออกเสียง : pospinany pospinany [pl]
 • การออกเสียง : impregnowany impregnowany [pl]
 • การออกเสียง : materiałochłonność materiałochłonność [pl]
 • การออกเสียง : tiulowy tiulowy [pl]