หมวดหมู่:

matemàtica

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmatemàtica

  • การออกเสียง : Abraham Iudaeus Savasorda Abraham Iudaeus Savasorda [ca]
  • การออกเสียง : Abraham Bar Hiyya Abraham Bar Hiyya [ca]
  • การออกเสียง : abelià abelià [ca]
  • การออกเสียง : abeliana abeliana [ca]