หมวดหมู่:

matemàtica

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmatemàtica

 • การออกเสียง : Abraham Bar Hiyya
  Abraham Bar Hiyya [ca]
 • การออกเสียง : Abraham Iudaeus Savasorda
  Abraham Iudaeus Savasorda [ca]
 • การออกเสียง : abelià
  abelià [ca]
 • การออกเสียง : abeliana
  abeliana [ca]