หมวดหมู่:

Mastering the Art of French Cooking

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงMastering the Art of French Cooking

 • การออกเสียง : la rôtie la rôtie [fr]
 • การออกเสียง : côte de veau farcie côte de veau farcie [fr]
 • การออกเสียง : en croûte en croûte [fr]
 • การออกเสียง : omelette aux champignons omelette aux champignons [fr]
 • การออกเสียง : aloyau aloyau [fr]
 • การออกเสียง : petit souper petit souper [fr]
 • การออกเสียง : une entrée une entrée [fr]
 • การออกเสียง : Sauce Soubise Sauce Soubise [fr]
 • การออกเสียง : la côtelette la côtelette [fr]
 • การออกเสียง : rouleau à pâtisserie rouleau à pâtisserie [fr]
 • การออกเสียง : bacón bacón [es]
 • การออกเสียง : un bol de cerises un bol de cerises [fr]
 • การออกเสียง : lier lier [nl]
 • การออกเสียง : le jus d'orange le jus d'orange [fr]
 • การออกเสียง : pets-de-nonne pets-de-nonne [fr]
 • การออกเสียง : Cocotte minute Cocotte minute [fr]
 • การออกเสียง : le carré de chocolat le carré de chocolat [fr]
 • การออกเสียง : œuf au plat œuf au plat [fr]
 • การออกเสียง : potiron potiron [fr]
 • การออกเสียง : je cuisine je cuisine [fr]
 • การออกเสียง : poisson pané poisson pané [fr]
 • การออกเสียง : confiture d'oranges confiture d'oranges [fr]
 • การออกเสียง : Hachoir à viande Hachoir à viande [fr]
 • การออกเสียง : tarte flambée tarte flambée [fr]
 • การออกเสียง : Coquilles St-Jacques Coquilles St-Jacques [fr]
 • การออกเสียง : croûtes croûtes [fr]
 • การออกเสียง : truffe truffe [fr]
 • การออกเสียง : la crème glacée la crème glacée [fr]
 • การออกเสียง : anchois anchois [fr]
 • การออกเสียง : bouillant bouillant [fr]
 • การออกเสียง : moutarde moutarde [fr]
 • การออกเสียง : La tarte aux pommes La tarte aux pommes [fr]
 • การออกเสียง : foie de volaille foie de volaille [fr]
 • การออกเสียง : œufs brouillés œufs brouillés [fr]
 • การออกเสียง : sauce Grand Veneur sauce Grand Veneur [fr]
 • การออกเสียง : le gratin de courge le gratin de courge [fr]
 • การออกเสียง : Brouilly Brouilly [fr]
 • การออกเสียง : Café Liégeois Café Liégeois [fr]
 • การออกเสียง : la fourchette la fourchette [fr]
 • การออกเสียง : ossau iraty ossau iraty [fr]
 • การออกเสียง : Bouillabaisse marseillaise Bouillabaisse marseillaise [fr]
 • การออกเสียง : Perrin et Fils Perrin et Fils [fr]
 • การออกเสียง : savoureux savoureux [fr]
 • การออกเสียง : à point à point [fr]
 • การออกเสียง : creme caramel creme caramel [fr]
 • การออกเสียง : poivrier noir poivrier noir [fr]
 • การออกเสียง : sarrasin sarrasin [fr]
 • การออกเสียง : arachide arachide [it]
 • การออกเสียง : poêlée poêlée [fr]
 • การออกเสียง : moules moules [fr]
 • การออกเสียง : la salle à manger la salle à manger [fr]
 • การออกเสียง : cornichons cornichons [fr]
 • การออกเสียง : vin de paille vin de paille [fr]
 • การออกเสียง : Loup au fenouil Loup au fenouil [fr]
 • การออกเสียง : creuset creuset [fr]
 • การออกเสียง : confit d'oie confit d'oie [fr]
 • การออกเสียง : à petit feu à petit feu [fr]
 • การออกเสียง : jaune d'oeuf jaune d'oeuf [fr]
 • การออกเสียง : des haricots des haricots [fr]
 • การออกเสียง : zeste de citron zeste de citron [fr]
 • การออกเสียง : Saumur-Champigny Saumur-Champigny [fr]
 • การออกเสียง : châtaignier châtaignier [fr]
 • การออกเสียง : Essoreuse à salade Essoreuse à salade [fr]
 • การออกเสียง : maïzena maïzena [fr]
 • การออกเสียง : Pommes Duchesse Pommes Duchesse [fr]
 • การออกเสียง : Cèpes à la Bordelaise Cèpes à la Bordelaise [fr]
 • การออกเสียง : quatre-épices quatre-épices [fr]
 • การออกเสียง : chaux chaux [fr]
 • การออกเสียง : répartir répartir [fr]
 • การออกเสียง : courge courge [fr]
 • การออกเสียง : braiser braiser [fr]
 • การออกเสียง : napper la cuillère napper la cuillère [fr]
 • การออกเสียง : brioché brioché [fr]
 • การออกเสียง : cuverie cuverie [fr]
 • การออกเสียง : Mis en Bouteille Mis en Bouteille [fr]
 • การออกเสียง : carré de chocolat carré de chocolat [fr]
 • การออกเสียง : ragoûts ragoûts [fr]
 • การออกเสียง : génoise génoise [fr]
 • การออกเสียง : les pâtes les pâtes [fr]
 • การออกเสียง : kir kir [tr]
 • การออกเสียง : arachides arachides [fr]
 • การออกเสียง : coquilles coquilles [fr]
 • การออกเสียง : roesti roesti [fr]
 • การออกเสียง : Jus de citron Jus de citron [fr]
 • การออกเสียง : épices épices [fr]
 • การออกเสียง : garbure garbure [fr]
 • การออกเสียง : Petite cuillère Petite cuillère [fr]
 • การออกเสียง : creme de cassis creme de cassis [fr]
 • การออกเสียง : croustillant croustillant [fr]
 • การออกเสียง : bourguignonne bourguignonne [fr]
 • การออกเสียง : huile de noix huile de noix [fr]
 • การออกเสียง : haricot à œil noir haricot à œil noir [fr]
 • การออกเสียง : La sauce La sauce [fr]
 • การออกเสียง : poulet de Bresse poulet de Bresse [fr]
 • การออกเสียง : fouetter fouetter [fr]
 • การออกเสียง : gougère gougère [fr]
 • การออกเสียง : vins vins [fr]
 • การออกเสียง : cuisine familiale cuisine familiale [fr]
 • การออกเสียง : rascasse rascasse [fr]
 • การออกเสียง : Tire-bouchon Tire-bouchon [fr]