หมวดหมู่:

Mastering the Art of French Cooking

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงMastering the Art of French Cooking

 • การออกเสียง : bouillir bouillir [fr]
 • การออกเสียง : un croissant un croissant [fr]
 • การออกเสียง : demi-sel demi-sel [fr]
 • การออกเสียง : gâteau au chocolat gâteau au chocolat [fr]
 • การออกเสียง : Julienne Julienne [fr]
 • การออกเสียง : conserve conserve [en]
 • การออกเสียง : raisins raisins [en]
 • การออกเสียง : un ananas un ananas [fr]
 • การออกเสียง : le vin le vin [fr]
 • การออกเสียง : vin du cru vin du cru [fr]
 • การออกเสียง : Les vins du Beaujolais Les vins du Beaujolais [fr]
 • การออกเสียง : du beurre du beurre [fr]
 • การออกเสียง : Moules marinières Moules marinières [fr]
 • การออกเสียง : petit-beurre petit-beurre [fr]
 • การออกเสียง : oignons oignons [fr]
 • การออกเสียง : Reblochon Reblochon [fr]
 • การออกเสียง : doux-amer doux-amer [fr]
 • การออกเสียง : perrier-jouët perrier-jouët [fr]
 • การออกเสียง : Jus de fruits Jus de fruits [fr]
 • การออกเสียง : Gratin Dauphinois Gratin Dauphinois [fr]
 • การออกเสียง : cuillère à soupe cuillère à soupe [fr]
 • การออกเสียง : beurre blanc beurre blanc [fr]
 • การออกเสียง : compote compote [en]
 • การออกเสียง : sur la table sur la table [fr]
 • การออกเสียง : un gôut un gôut [fr]
 • การออกเสียง : Vignoble de Bordeaux Vignoble de Bordeaux [fr]
 • การออกเสียง : crémeux crémeux [fr]
 • การออกเสียง : poulet fermier poulet fermier [fr]
 • การออกเสียง : l'ananas l'ananas [fr]
 • การออกเสียง : le sucre le sucre [fr]
 • การออกเสียง : bien cuit bien cuit [fr]
 • การออกเสียง : magret de canard magret de canard [fr]
 • การออกเสียง : Sole Meunière Sole Meunière [fr]
 • การออกเสียง : grand cru grand cru [fr]
 • การออกเสียง : soupçon soupçon [fr]
 • การออกเสียง : un chocolat chaud un chocolat chaud [fr]
 • การออกเสียง : escalope escalope [fr]
 • การออกเสียง : très bien cuit très bien cuit [fr]
 • การออกเสียง : glace au chocolat glace au chocolat [fr]
 • การออกเสียง : kir royal kir royal [fr]
 • การออกเสียง : gougeres gougeres [fr]
 • การออกเสียง : bien plus bien plus [fr]
 • การออกเสียง : le foie gras le foie gras [fr]
 • การออกเสียง : gelée gelée [fr]
 • การออกเสียง : tomme de savoie tomme de savoie [fr]
 • การออกเสียง : les châtaignes les châtaignes [fr]
 • การออกเสียง : canard mandarin canard mandarin [fr]
 • การออกเสียง : barbecue portable barbecue portable [fr]
 • การออกเสียง : Fromager d'Affinois Fromager d'Affinois [fr]
 • การออกเสียง : pot-au-feu pot-au-feu [fr]
 • การออกเสียง : le homard le homard [fr]
 • การออกเสียง : méthode Champenoise méthode Champenoise [fr]
 • การออกเสียง : saignant saignant [fr]
 • การออกเสียง : feux feux [fr]
 • การออกเสียง : abattis abattis [fr]
 • การออกเสียง : amuse-gueules amuse-gueules [fr]
 • การออกเสียง : les gâteaux les gâteaux [fr]
 • การออกเสียง : moulin à poivre moulin à poivre [fr]
 • การออกเสียง : joues joues [fr]
 • การออกเสียง : saucisse saucisse [fr]
 • การออกเสียง : pintade pintade [fr]
 • การออกเสียง : quatre épices quatre épices [fr]
 • การออกเสียง : rillette rillette [fr]
 • การออกเสียง : Salade frisée aux lardons Salade frisée aux lardons [fr]
 • การออกเสียง : cuillère à café cuillère à café [fr]
 • การออกเสียง : hors d'œuvres hors d'œuvres [fr]
 • การออกเสียง : pois de senteur pois de senteur [fr]
 • การออกเสียง : gougères gougères [fr]
 • การออกเสียง : pots de yaourt pots de yaourt [fr]
 • การออกเสียง : fougasse fougasse [fr]
 • การออกเสียง : anguille anguille [fr]
 • การออกเสียง : crème chantilly crème chantilly [fr]
 • การออกเสียง : la cuisine française la cuisine française [fr]
 • การออกเสียง : chocolat chaud chocolat chaud [fr]
 • การออกเสียง : un désert un désert [fr]
 • การออกเสียง : le quart le quart [fr]
 • การออกเสียง : la quiche lorraine la quiche lorraine [fr]
 • การออกเสียง : champignons champignons [fr]
 • การออกเสียง : soupe aux choux soupe aux choux [fr]
 • การออกเสียง : bifteck bifteck [fr]
 • การออกเสียง : soupe déshydratée soupe déshydratée [fr]
 • การออกเสียง : crème renversée crème renversée [fr]
 • การออกเสียง : faire cuire faire cuire [fr]
 • การออกเสียง : pot de crème pot de crème [fr]
 • การออกเสียง : rôtir rôtir [fr]
 • การออกเสียง : saler et poivrer saler et poivrer [fr]
 • การออกเสียง : quignon quignon [fr]
 • การออกเสียง : le fromage le fromage [fr]
 • การออกเสียง : eau evian eau evian [fr]
 • การออกเสียง : un thé au citron un thé au citron [fr]
 • การออกเสียง : Parmentier Parmentier [fr]
 • การออกเสียง : poivré poivré [fr]
 • การออกเสียง : chèvre chaud chèvre chaud [fr]
 • การออกเสียง : le cassoulet le cassoulet [fr]
 • การออกเสียง : sabayon sabayon [en]
 • การออกเสียง : Pineau des Charentes Pineau des Charentes [fr]
 • การออกเสียง : la farine la farine [fr]
 • การออกเสียง : sommelière sommelière [fr]
 • การออกเสียง : Mumm Mumm [fr]
 • การออกเสียง : séchées séchées [fr]