หมวดหมู่:

Mastering the Art of French Cooking

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงMastering the Art of French Cooking

 • การออกเสียง : petit-beurre petit-beurre [fr]
 • การออกเสียง : Loup de mer Loup de mer [fr]
 • การออกเสียง : sauvage sauvage [fr]
 • การออกเสียง : Bourgogne Bourgogne [fr]
 • การออกเสียง : brioché brioché [fr]
 • การออกเสียง : Herbes de Provence Herbes de Provence [fr]
 • การออกเสียง : faire la cuisine faire la cuisine [fr]
 • การออกเสียง : boudin blanc de Rethel boudin blanc de Rethel [fr]
 • การออกเสียง : rillette rillette [fr]
 • การออกเสียง : gros pâté gros pâté [fr]
 • การออกเสียง : boudin noir boudin noir [fr]
 • การออกเสียง : pot-au-feu pot-au-feu [fr]
 • การออกเสียง : Vignoble du Val-de-Loire Vignoble du Val-de-Loire [fr]
 • การออกเสียง : cuisinière cuisinière [fr]
 • การออกเสียง : dorer dorer [fr]
 • การออกเสียง : faitout faitout [fr]
 • การออกเสียง : maitre-queux maitre-queux [fr]
 • การออกเสียง : mijoteuse mijoteuse [fr]
 • การออกเสียง : précuire précuire [fr]
 • การออกเสียง : précuit précuit [fr]
 • การออกเสียง : réchauffer réchauffer [fr]
 • การออกเสียง : sauce Grand Veneur sauce Grand Veneur [fr]
 • การออกเสียง : à feu doux à feu doux [fr]
 • การออกเสียง : à feu vif à feu vif [fr]
 • การออกเสียง : à petit feu à petit feu [fr]
 • การออกเสียง : bavette bavette [fr]
 • การออกเสียง : bouillonner bouillonner [fr]
 • การออกเสียง : confire confire [fr]
 • การออกเสียง : conserve conserve [en]
 • การออกเสียง : coquillettes coquillettes [fr]
 • การออกเสียง : coupe-frite coupe-frite [fr]
 • การออกเสียง : court-bouillon court-bouillon [fr]
 • การออกเสียง : découper découper [fr]
 • การออกเสียง : détailler détailler [fr]
 • การออกเสียง : émincer émincer [fr]
 • การออกเสียง : faire revenir faire revenir [fr]
 • การออกเสียง : farcir farcir [ca]
 • การออกเสียง : flamiche flamiche [fr]
 • การออกเสียง : foncer foncer [fr]
 • การออกเสียง : fricasser fricasser [fr]
 • การออกเสียง : frire frire [fr]
 • การออกเสียง : friture friture [fr]
 • การออกเสียง : garnir garnir [fr]
 • การออกเสียง : gelée gelée [fr]
 • การออกเสียง : gratiner gratiner [fr]
 • การออกเสียง : incorporer incorporer [fr]
 • การออกเสียง : lasagnes lasagnes [fr]
 • การออกเสียง : lèchefrite lèchefrite [fr]
 • การออกเสียง : lentilles lentilles [fr]
 • การออกเสียง : lier lier [nl]
 • การออกเสียง : luter luter [la]
 • การออกเสียง : lyophiliser lyophiliser [fr]
 • การออกเสียง : macération macération [fr]
 • การออกเสียง : macérer macérer [fr]
 • การออกเสียง : mijoter mijoter [fr]
 • การออกเสียง : moule à cake moule à cake [fr]
 • การออกเสียง : moule à manqué moule à manqué [fr]
 • การออกเสียง : nappage nappage [fr]
 • การออกเสียง : napper napper [fr]
 • การออกเสียง : panade panade [fr]
 • การออกเสียง : paner paner [fr]
 • การออกเสียง : papier sulfurisé papier sulfurisé [fr]
 • การออกเสียง : papillotes papillotes [fr]
 • การออกเสียง : petit bouillon petit bouillon [fr]
 • การออกเสียง : poêlée poêlée [fr]
 • การออกเสียง : poêler poêler [fr]
 • การออกเสียง : presse-ail presse-ail [fr]
 • การออกเสียง : quatre-épices quatre-épices [fr]
 • การออกเสียง : robe des champs robe des champs [fr]
 • การออกเสียง : rouelle rouelle [fr]
 • การออกเสียง : saucière saucière [fr]
 • การออกเสียง : saupoudrer saupoudrer [fr]
 • การออกเสียง : semoule semoule [fr]
 • การออกเสียง : soupière soupière [fr]
 • การออกเสียง : sucre-glace sucre-glace [fr]
 • การออกเสียง : tagliatelles tagliatelles [fr]
 • การออกเสียง : thermostat 6 thermostat 6 [fr]
 • การออกเสียง : torchon torchon [fr]
 • การออกเสียง : tourte tourte [fr]
 • การออกเสียง : vergeoise vergeoise [fr]
 • การออกเสียง : vermicelle vermicelle [fr]
 • การออกเสียง : pétrir pétrir [fr]
 • การออกเสียง : œufs brouillés œufs brouillés [fr]
 • การออกเสียง : œufs tournés œufs tournés [fr]
 • การออกเสียง : la crème glacée la crème glacée [fr]
 • การออกเสียง : sot-l'y-laisse sot-l'y-laisse [fr]
 • การออกเสียง : œuf dur œuf dur [fr]
 • การออกเสียง : œuf poché œuf poché [fr]
 • การออกเสียง : œuf sur le plat œuf sur le plat [fr]
 • การออกเสียง : Limoges Limoges [fr]
 • การออกเสียง : du beurre du beurre [fr]
 • การออกเสียง : Bouillabaisse marseillaise Bouillabaisse marseillaise [fr]
 • การออกเสียง : châtaignier châtaignier [fr]
 • การออกเสียง : Petit Gâteau Petit Gâteau [fr]
 • การออกเสียง : les gourmandises les gourmandises [fr]
 • การออกเสียง : le gâteau de marron le gâteau de marron [fr]
 • การออกเสียง : grand cru grand cru [fr]
 • การออกเสียง : Vignoble de Bordeaux Vignoble de Bordeaux [fr]
 • การออกเสียง : le vinaigre le vinaigre [fr]
 • การออกเสียง : un bol de cerises un bol de cerises [fr]