หมวดหมู่:

Mastering the Art of French Cooking

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงMastering the Art of French Cooking

 • การออกเสียง : vin vin [fr]
 • การออกเสียง : Bourgogne Bourgogne [fr]
 • การออกเสียง : poisson poisson [fr]
 • การออกเสียง : lait lait [fr]
 • การออกเสียง : Veuve Clicquot Veuve Clicquot [fr]
 • การออกเสียง : tomate tomate [de]
 • การออกเสียง : aubergine aubergine [en]
 • การออกเสียง : Moulin à légumes Moulin à légumes [fr]
 • การออกเสียง : fruit fruit [en]
 • การออกเสียง : Jus Jus [fr]
 • การออกเสียง : moelleux moelleux [fr]
 • การออกเสียง : eau eau [fr]
 • การออกเสียง : bleu bleu [fr]
 • การออกเสียง : fromage fromage [fr]
 • การออกเสียง : crêpes crêpes [fr]
 • การออกเสียง : fondue fondue [fr]
 • การออกเสียง : pâtisserie pâtisserie [fr]
 • การออกเสียง : yaourt yaourt [fr]
 • การออกเสียง : chocolat chocolat [fr]
 • การออกเสียง : poulet poulet [fr]
 • การออกเสียง : sauvage sauvage [fr]
 • การออกเสียง : abricot abricot [fr]
 • การออกเสียง : ratatouille ratatouille [fr]
 • การออกเสียง : oie oie [fr]
 • การออกเสียง : beurre beurre [fr]
 • การออกเสียง : crêpe crêpe [fr]
 • การออกเสียง : boulangerie boulangerie [fr]
 • การออกเสียง : citron citron [fr]
 • การออกเสียง : bière bière [fr]
 • การออกเสียง : Courvoisier Courvoisier [fr]
 • การออกเสียง : poire poire [fr]
 • การออกเสียง : canard canard [fr]
 • การออกเสียง : feu feu [fr]
 • การออกเสียง : banane banane [de]
 • การออกเสียง : meringue meringue [fr]
 • การออกเสียง : chou chou [fr]
 • การออกเสียง : Le Creuset Le Creuset [fr]
 • การออกเสียง : pois pois [fr]
 • การออกเสียง : pâte pâte [fr]
 • การออกเสียง : fraise fraise [fr]
 • การออกเสียง : bœuf bourguignon bœuf bourguignon [fr]
 • การออกเสียง : Vanille Vanille [fr]
 • การออกเสียง : donut donut [fr]
 • การออกเสียง : haricots verts haricots verts [fr]
 • การออกเสียง : boeuf boeuf [fr]
 • การออกเสียง : lapin lapin [fr]
 • การออกเสียง : oignon oignon [fr]
 • การออกเสียง : sel sel [fr]
 • การออกเสียง : crème crème [fr]
 • การออกเสียง : gâteau gâteau [fr]
 • การออกเสียง : Neuchâtel Neuchâtel [fr]
 • การออกเสียง : Merlot Merlot [fr]
 • การออกเสียง : poêle poêle [fr]
 • การออกเสียง : souris souris [fr]
 • การออกเสียง : confit confit [fr]
 • การออกเสียง : Coq au vin Coq au vin [fr]
 • การออกเสียง : Un bon vin blanc Un bon vin blanc [fr]
 • การออกเสียง : cuillère cuillère [fr]
 • การออกเสียง : mise en place mise en place [fr]
 • การออกเสียง : Moelleux au chocolat Moelleux au chocolat [fr]
 • การออกเสียง : chaud chaud [fr]
 • การออกเสียง : Doux Doux [fr]
 • การออกเสียง : clafoutis clafoutis [fr]
 • การออกเสียง : crème brûlée crème brûlée [fr]
 • การออกเสียง : pamplemousse pamplemousse [fr]
 • การออกเสียง : carotte carotte [fr]
 • การออกเสียง : Lillet Lillet [fr]
 • การออกเสียง : salade Niçoise salade Niçoise [fr]
 • การออกเสียง : chèvre chèvre [fr]
 • การออกเสียง : Le pain Le pain [fr]
 • การออกเสียง : couteau couteau [fr]
 • การออกเสียง : Viognier Viognier [fr]
 • การออกเสียง : eau-de-vie eau-de-vie [fr]
 • การออกเสียง : saveur saveur [fr]
 • การออกเสียง : porc porc [fr]
 • การออกเสียง : fondant fondant [fr]
 • การออกเสียง : Moët&Chandon Moët&Chandon [fr]
 • การออกเสียง : un casse-croûte un casse-croûte [fr]
 • การออกเสียง : riz riz [fr]
 • การออกเสียง : salade salade [fr]
 • การออกเสียง : éclair éclair [fr]
 • การออกเสียง : une crêpe de poulet une crêpe de poulet [fr]
 • การออกเสียง : cassoulet cassoulet [fr]
 • การออกเสียง : haricot haricot [fr]
 • การออกเสียง : Appellation d'Origine Contrôlée Appellation d'Origine Contrôlée [fr]
 • การออกเสียง : pillivuyt pillivuyt [fr]
 • การออกเสียง : poivre poivre [fr]
 • การออกเสียง : noix noix [fr]
 • การออกเสียง : mirepoix mirepoix [fr]
 • การออกเสียง : vinaigrette vinaigrette [fr]
 • การออกเสียง : légume légume [fr]
 • การออกเสียง : agneau agneau [fr]
 • การออกเสียง : Moët Hennessy Louis Vuitton Moët Hennessy Louis Vuitton [fr]
 • การออกเสียง : mise-en-place mise-en-place [fr]
 • การออกเสียง : miel miel [es]
 • การออกเสียง : Vin moelleux Vin moelleux [fr]
 • การออกเสียง : beignet beignet [fr]
 • การออกเสียง : soupe soupe [fr]
 • การออกเสียง : amuse-bouche amuse-bouche [fr]
 • การออกเสียง : truite truite [fr]