หมวดหมู่:

masculine or feminine nouns

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmasculine or feminine nouns

  • การออกเสียง : les les [fr]
  • การออกเสียง : Flur Flur [de]