หมวดหมู่:

masculine noun

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmasculine noun

 • การออกเสียง : poisson
  poisson [fr]
 • การออกเสียง : boulevard
  boulevard [en]
 • การออกเสียง : flor
  flor [es]
 • การออกเสียง : noir
  noir [fr]
 • การออกเสียง : oeuf
  oeuf [fr]
 • การออกเสียง : bachelor
  bachelor [en]
 • การออกเสียง : parapluie
  parapluie [fr]
 • การออกเสียง : cache
  cache [en]
 • การออกเสียง : livre
  livre [fr]
 • การออกเสียง : yankee
  yankee [en]
 • การออกเสียง : poulet
  poulet [fr]
 • การออกเสียง : plat
  plat [fr]
 • การออกเสียง : herd
  herd [en]
 • การออกเสียง : Koch
  Koch [de]
 • การออกเสียง : manteau
  manteau [fr]
 • การออกเสียง : skipper
  skipper [en]
 • การออกเสียง : Bijou
  Bijou [fr]
 • การออกเสียง : gusto
  gusto [it]
 • การออกเสียง : boulanger
  boulanger [fr]
 • การออกเสียง : Bär
  Bär [de]
 • การออกเสียง : podcast
  podcast [en]
 • การออกเสียง : Richter
  Richter [de]
 • การออกเสียง : Stinkekäse
  Stinkekäse [de]
 • การออกเสียง : status quo
  status quo [en]
 • การออกเสียง : Schneider
  Schneider [de]
 • การออกเสียง : Jäger
  Jäger [de]
 • การออกเสียง : aficionado
  aficionado [es]
 • การออกเสียง : Les livres
  Les livres [fr]
 • การออกเสียง : un arbre
  un arbre [fr]
 • การออกเสียง : blazer
  blazer [es]
 • การออกเสียง : Schopenhauer
  Schopenhauer [en]
 • การออกเสียง : sold
  sold [en]
 • การออกเสียง : escaliers
  escaliers [fr]
 • การออกเสียง : Chor
  Chor [de]
 • การออกเสียง : koruna
  koruna [cs]
 • การออกเสียง : aborigine
  aborigine [en]
 • การออกเสียง : Schwiegervater
  Schwiegervater [de]
 • การออกเสียง : machismo
  machismo [es]
 • การออกเสียง : l'œuf
  l'œuf [fr]
 • การออกเสียง : escalier
  escalier [fr]
 • การออกเสียง : Drucker
  Drucker [de]
 • การออกเสียง : hareng
  hareng [fr]
 • การออกเสียง : le poulet
  le poulet [fr]
 • การออกเสียง : gigolo
  gigolo [en]
 • การออกเสียง : Schröder
  Schröder [de]
 • การออกเสียง : l'ascenseur
  l'ascenseur [fr]
 • การออกเสียง : Anfänger
  Anfänger [de]
 • การออกเสียง : Kumpel
  Kumpel [de]
 • การออกเสียง : gabardine
  gabardine [fr]
 • การออกเสียง : Tabasco
  Tabasco [es]
 • การออกเสียง : Ritter
  Ritter [de]
 • การออกเสียง : scan
  scan [en]
 • การออกเสียง : Schwiegersohn
  Schwiegersohn [de]
 • การออกเสียง : Schwager
  Schwager [de]
 • การออกเสียง : mini
  mini [en]
 • การออกเสียง : pot de crème
  pot de crème [fr]
 • การออกเสียง : Einwohner
  Einwohner [de]
 • การออกเสียง : Zauberer
  Zauberer [de]
 • การออกเสียง : Unfall
  Unfall [de]
 • การออกเสียง : le vin
  le vin [fr]
 • การออกเสียง : cornet
  cornet [en]
 • การออกเสียง : Mechatroniker
  Mechatroniker [de]
 • การออกเสียง : packer
  packer [en]
 • การออกเสียง : doyen
  doyen [fr]
 • การออกเสียง : Beisitzer
  Beisitzer [de]
 • การออกเสียง : stratocumulus
  stratocumulus [fr]
 • การออกเสียง : Hirschsprung
  Hirschsprung [en]
 • การออกเสียง : meuble
  meuble [fr]
 • การออกเสียง : Juwelier
  Juwelier [de]
 • การออกเสียง : nimbostratus
  nimbostratus [en]
 • การออกเสียง : dativ
  dativ [de]
 • การออกเสียง : Primus
  Primus [la]
 • การออกเสียง : pilaster
  pilaster [en]
 • การออกเสียง : Sauerbraten
  Sauerbraten [de]
 • การออกเสียง : Selbstlader
  Selbstlader [de]
 • การออกเสียง : trainee
  trainee [en]
 • การออกเสียง : purist
  purist [en]
 • การออกเสียง : grader
  grader [en]
 • การออกเสียง : Winzer
  Winzer [de]
 • การออกเสียง : le feuilleton
  le feuilleton [fr]
 • การออกเสียง : genitiv
  genitiv [de]
 • การออกเสียง : poissonnier
  poissonnier [fr]
 • การออกเสียง : Kurzer
  Kurzer [de]
 • การออกเสียง : Witz
  Witz [de]
 • การออกเสียง : Akkusativ
  Akkusativ [de]
 • การออกเสียง : seher
  seher [tr]
 • การออกเสียง : Schulabschluss
  Schulabschluss [de]
 • การออกเสียง : Bischof
  Bischof [de]
 • การออกเสียง : les voyages
  les voyages [fr]
 • การออกเสียง : HR-Manager
  HR-Manager [de]
 • การออกเสียง : Dschungel
  Dschungel [de]
 • การออกเสียง : le rugby
  le rugby [fr]
 • การออกเสียง : hellene
  hellene [en]
 • การออกเสียง : Leiter
  Leiter [de]
 • การออกเสียง : Boulevardier
  Boulevardier [fr]
 • การออกเสียง : Gärtner
  Gärtner [de]
 • การออกเสียง : aquifer
  aquifer [en]
 • การออกเสียง : Pförtner
  Pförtner [de]
 • การออกเสียง : le homard
  le homard [fr]
 • การออกเสียง : Glaser
  Glaser [sv]