หมวดหมู่:

masculine

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmasculine

 • การออกเสียง : abastu abastu [ast]
 • การออกเสียง : abbissu abbissu [scn]
 • การออกเสียง : abbucatu abbucatu [scn]
 • การออกเสียง : abetu abetu [sc]
 • การออกเสียง : abiaresu abiaresu [sc]
 • การออกเสียง : abiàrgiu abiàrgiu [sc]
 • การออกเสียง : abioi abioi [eu]
 • การออกเสียง : abisòngiu abisòngiu [sc]
 • การออกเสียง : abogau abogau [sc]
 • การออกเสียง : abonamentu abonamentu [sc]
 • การออกเสียง : abrili abrili [sc]
 • การออกเสียง : abrìtiu abrìtiu [sc]
 • การออกเสียง : acadessimentu acadessimentu [sc]
 • การออกเสียง : acàpiu acàpiu [sc]
 • การออกเสียง : acasàgiu acasàgiu [sc]
 • การออกเสียง : acciu acciu [scn]
 • การออกเสียง : acentu acentu [sc]
 • การออกเสียง : achicaju achicaju [sc]
 • การออกเสียง : achìchiu achìchiu [sc]
 • การออกเสียง : acinnu acinnu [sc]
 • การออกเสียง : aconciacossu aconciacossu [sc]
 • การออกเสียง : acònciu acònciu [sc]
 • การออกเสียง : acòrdiu acòrdiu [sc]
 • การออกเสียง : acorru acorru [sc]
 • การออกเสียง : acotzu acotzu [sc]
 • การออกเสียง : acròidu acròidu [sc]
 • การออกเสียง : acuadòrgiu acuadòrgiu [sc]
 • การออกเสียง : acuiladòrgiu acuiladòrgiu [sc]
 • การออกเสียง : acumpangiamentu acumpangiamentu [sc]
 • การออกเสียง : acunortu acunortu [sc]
 • การออกเสียง : acutza-ferrus acutza-ferrus [sc]
 • การออกเสียง : acutza-lapis acutza-lapis [sc]
 • การออกเสียง : afàriu afàriu [sc]
 • การออกเสียง : afatèriu afatèriu [sc]
 • การออกเสียง : afinamentu afinamentu [sc]
 • การออกเสียง : afoghìgiu afoghìgiu [sc]
 • การออกเสียง : afrigimentu afrigimentu [sro]
 • การออกเสียง : afròddiu afròddiu [sc]
 • การออกเสียง : afumentu afumentu [sc]
 • การออกเสียง : agetivu agetivu [sc]
 • การออกเสียง : agghiti agghiti [scn]
 • การออกเสียง : agghiu agghiu [scn]
 • การออกเสียง : agiudu agiudu [sc]
 • การออกเสียง : aili (noun) aili (noun) [sc]
 • การออกเสียง : ajaju ajaju [sro]
 • การออกเสียง : alfabetu alfabetu [ast]
 • การออกเสียง : àlidu àlidu [sc]
 • การออกเสียง : alientu alientu [ast]
 • การออกเสียง : alighìngiu alighìngiu [sc]
 • การออกเสียง : allàinu allàinu [sc]
 • การออกเสียง : allèbiu allèbiu [sc]
 • การออกเสียง : allenadori allenadori [sc]
 • การออกเสียง : allenamentu allenamentu [sc]
 • บันทึกการออกเสียง : allu (n.) allu (n.) [sro] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : allu (noun) allu (noun) [sc]
 • การออกเสียง : alluinu alluinu [sc]
 • การออกเสียง : alluminu alluminu [sc]
 • การออกเสียง : amàchiu amàchiu [sc]
 • การออกเสียง : amamadinu amamadinu [sc]
 • การออกเสียง : ambulatòriu ambulatòriu [sc]
 • การออกเสียง : amesturu amesturu [sc]
 • การออกเสียง : aministradori aministradori [sc]
 • การออกเสียง : amòddiu amòddiu [sc]
 • บันทึกการออกเสียง : amori (n.) amori (n.) [sro] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : amori (noun) amori (noun) [sc]
 • การออกเสียง : amori-de-domu amori-de-domu [sc]
 • การออกเสียง : amutadori amutadori [sc]
 • การออกเสียง : anciuovu anciuovu [scn]
 • การออกเสียง : anconi anconi [sc]
 • การออกเสียง : andari andari [sc]
 • การออกเสียง : aneddu aneddu [sc]
 • การออกเสียง : àngelu àngelu [sc]
 • การออกเสียง : angioni angioni [sc]
 • การออกเสียง : àngulu àngulu [scn]
 • การออกเสียง : animali (sing) animali (sing) [sc]
 • การออกเสียง : annadadori annadadori [sc]
 • การออกเสียง : annàdidu annàdidu [sc]
 • การออกเสียง : annìrghidu annìrghidu [sc]
 • การออกเสียง : annosigu annosigu [sc]
 • การออกเสียง : annu annu [scn]
 • การออกเสียง : annuadòrgiu annuadòrgiu [sc]
 • การออกเสียง : antigòriu antigòriu [sc]
 • การออกเสียง : aparèchiu aparèchiu [sc]
 • การออกเสียง : aparìciu aparìciu [sc]
 • การออกเสียง : apàrpidu apàrpidu [sc]
 • การออกเสียง : apetigu apetigu [sc]
 • การออกเสียง : apicadòrgiu apicadòrgiu [sc]
 • การออกเสียง : apititu apititu [sc]
 • การออกเสียง : àpiu àpiu [sc]
 • การออกเสียง : aposentu aposentu [sc]
 • การออกเสียง : apretu apretu [sc]
 • การออกเสียง : aprètziu aprètziu [sc]
 • การออกเสียง : àrburi àrburi [sro]
 • การออกเสียง : arifinu arifinu [scn]
 • การออกเสียง : Armschmalz Armschmalz [de]
 • การออกเสียง : arràmini arràmini [sro]
 • การออกเสียง : arrepranu•de•sarvamentu arrepranu•de•sarvamentu [sro]
 • การออกเสียง : arrùmbulu arrùmbulu [sro]
 • การออกเสียง : Austinu Austinu [scn]
 • การออกเสียง : austu austu [scn]