หมวดหมู่:

Marjan Bregant

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงMarjan Bregant

 • การออกเสียง : in in [en]
 • การออกเสียง : Z Z [en]
 • การออกเสียง : se se [fi]
 • การออกเสียง : del del [it]
 • การออกเสียง : ali ali [tr]
 • การออกเสียง : S S [en]
 • การออกเสียง : bil bil [sv]
 • การออกเสียง : Vladimir Vladimir [ro]
 • การออกเสียง : pa pa [pl]
 • การออกเสียง : za za [bs]
 • การออกเสียง : kako kako [ja]
 • การออกเสียง : iz iz [sl]
 • การออกเสียง : Marjan Marjan [nl]
 • การออกเสียง : pri pri [eo]
 • การออกเสียง : leta leta [sv]
 • การออกเสียง : prvi prvi [bs]
 • การออกเสียง : 1956 1956 [hu]
 • การออกเสียง : svet svet [sk]
 • การออกเสียง : prihodnost prihodnost [sl]
 • การออกเสียง : zaposlen zaposlen [hr]
 • การออกเสียง : Niso Niso [pt]
 • การออกเสียง : s. s. [fi]
 • การออกเสียง : Prus Prus [pl]
 • การออกเสียง : Tudi Tudi [sl]
 • การออกเสียง : 1878 1878 [it]
 • การออกเสียง : nič nič [sk]
 • การออกเสียง : Boleslav Boleslav [cs]
 • การออกเสียง : lutka lutka [fi]
 • การออกเสียง : tisoč tisoč [sl]
 • การออกเสียง : trgovine trgovine [sl]
 • การออกเสียง : Mincel Mincel [pl]
 • การออกเสียง : J. J. [sl]
 • การออกเสียง : Wokulski Wokulski [pl]
 • การออกเสียง : Makuc Makuc [sl]
 • การออกเสียง : evropski evropski [sl]
 • การออกเสียง : devet sto devet sto [sl]
 • การออกเสียง : manj manj [sl]
 • การออกเสียง : okoli okoli [sl]
 • การออกเสียง : Bergant Bergant [sl]
 • การออกเสียง : załožba załožba [sl]
 • การออกเสียง : za prihodnost za prihodnost [sl]
 • การออกเสียง : prevedel prevedel [sl]
 • การออกเสียง : iz poljščine iz poljščine [sl]
 • การออกเสียง : oseminsedemdeset oseminsedemdeset [sl]
 • การออกเสียง : začetku začetku [sl]
 • การออกเสียง : državna državna [sl]
 • การออกเสียง : ugibanjem ugibanjem [sl]
 • การออกเสียง : san-stefanskim san-stefanskim [sl]
 • การออกเสียง : polni polni [sl]
 • การออกเสียง : novega novega [sl]
 • การออกเสียง : galanterijske galanterijske [sl]
 • การออกเสียง : politični politični [sl]
 • การออกเสียง : tvrdki tvrdki [sl]
 • การออกเสียง : šestinpetdeset šestinpetdeset [sl]
 • การออกเสียง : opremil opremil [sl]
 • การออกเสียง : trgovci trgovci [sl]
 • การออกเสียง : vojni vojni [sl]
 • การออกเสียง : izobraženci izobraženci [sl]
 • การออกเสียง : vneto vneto [sl]
 • การออกเสียง : zanimali zanimali [sl]
 • การออกเสียง : izvolitvijo izvolitvijo [sl]
 • การออกเสียง : mirom mirom [sl]
 • การออกเสียง : varšavski varšavski [sl]
 • การออกเสียง : Krakovskega Krakovskega [sl]
 • การออกเสียง : poljščine poljščine [sl]
 • การออกเสียง : papeža papeža [sl]
 • การออกเสียง : steklenici steklenici [sl]
 • การออกเสียง : predmestja predmestja [sl]