หมวดหมู่:

margine

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmargine

  • การออกเสียง : na marginesie
    na marginesie [pl]