หมวดหมู่:

Mamíferos

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงMamíferos

 • การออกเสียง : corazón corazón [es]
 • การออกเสียง : gato gato [es]
 • การออกเสียง : cebra cebra [es]
 • การออกเสียง : memoria memoria [es]
 • การออกเสียง : hipopótamo hipopótamo [es]
 • การออกเสียง : rinoceronte rinoceronte [it]
 • การออกเสียง : Tapir Tapir [en]
 • การออกเสียง : lobo lobo [gl]
 • การออกเสียง : morsa morsa [it]
 • การออกเสียง : foca foca [it]
 • การออกเสียง : humano humano [es]
 • การออกเสียง : chimpancé chimpancé [es]
 • การออกเสียง : gato montés gato montés [es]
 • การออกเสียง : útero útero [es]
 • การออกเสียง : mula mula [ca]
 • การออกเสียง : feto feto [es]
 • การออกเสียง : Cachalote Cachalote [gl]
 • การออกเสียง : camelo camelo [pt]
 • การออกเสียง : orangután orangután [es]
 • การออกเสียง : Cordón umbilical Cordón umbilical [es]
 • การออกเสียง : carroñera carroñera [es]
 • การออกเสียง : Insectívoros Insectívoros [gl]
 • การออกเสียง : Gaspar Gaspar [es]
 • การออกเสียง : encéfalo encéfalo [es]
 • การออกเสียง : cerebelo cerebelo [pt]
 • การออกเสียง : cetáceos cetáceos [es]
 • การออกเสียง : Cán Cán [gl]
 • การออกเสียง : lontra lontra [it]
 • การออกเสียง : camada camada [pt]
 • การออกเสียง : raposo raposo [pt]
 • การออกเสียง : roedores roedores [es]
 • การออกเสียง : Perisodáctilos Perisodáctilos [gl]
 • การออกเสียง : sangue arterial sangue arterial [gl]
 • การออกเสียง : aurículas aurículas [es]
 • การออกเสียง : Lagomorfos Lagomorfos [gl]
 • การออกเสียง : Artiodáctilo Artiodáctilo [gl]
 • การออกเสียง : Morcego de bigotes Morcego de bigotes [gl]
 • การออกเสียง : rede linfática rede linfática [gl]
 • การออกเสียง : Quirópteros Quirópteros [es]
 • การออกเสียง : reprodución vivípara reprodución vivípara [gl]
 • การออกเสียง : cavidade pleural cavidade pleural [gl]
 • การออกเสียง : Arroaz Arroaz [gl]
 • การออกเสียง : amnios amnios [gl]
 • การออกเสียง : Furafollas Furafollas [gl]
 • การออกเสียง : Toupa Toupa [gl]
 • การออกเสียง : Aparello dixestivo Aparello dixestivo [gl]
 • การออกเสียง : Golfiño Golfiño [gl]
 • การออกเสียง : Arroaz pinto Arroaz pinto [gl]
 • การออกเสียง : Aparello circulatorio Aparello circulatorio [gl]
 • การออกเสียง : circulación sanguínea circulación sanguínea [gl]
 • การออกเสียง : Candorca Candorca [gl]
 • การออกเสียง : espiración pulmonar espiración pulmonar [gl]
 • การออกเสียง : Sistema óseo Sistema óseo [gl]
 • การออกเสียง : Balea vasca Balea vasca [gl]
 • การออกเสียง : bronquios bronquios [gl]
 • การออกเสียง : Donicela Donicela [gl]
 • การออกเสียง : Lebre de piornal Lebre de piornal [gl]
 • การออกเสียง : actividade psíquica actividade psíquica [gl]
 • การออกเสียง : xestación xestación [gl]
 • การออกเสียง : corion corion [it]
 • การออกเสียง : Furón Furón [gl]
 • การออกเสียง : intelixencia intelixencia [gl]
 • การออกเสียง : Caldeirón Caldeirón [gl]
 • การออกเสียง : carnívoros carnívoros [es]
 • การออกเสียง : ventrículos ventrículos [es]
 • การออกเสียง : bronquiolos bronquiolos [es]
 • การออกเสียง : Garduña Garduña [gl]
 • การออกเสียง : Leirón rabudo Leirón rabudo [gl]
 • การออกเสียง : sangue venoso sangue venoso [gl]
 • การออกเสียง : pulmóns pulmóns [gl]
 • การออกเสียง : Leirón careto Leirón careto [gl]
 • การออกเสียง : Esquío Esquío [gl]
 • การออกเสียง : saco vitelino saco vitelino [gl]