หมวดหมู่:

malH

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmalH

  • การออกเสียง : مـلح
    مـلح [ar]