หมวดหมู่:

malH

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmalH

  • การออกเสียง : مـلح مـلح [ar]