หมวดหมู่:

male of female

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmale of female

  • การออกเสียง : wilk wilk [pl]