หมวดหมู่:

male noun

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmale noun

  • การออกเสียง : дом дом [ru]
  • การออกเสียง : завтрак завтрак [ru]
  • การออกเสียง : Tagestext Tagestext [de]