หมวดหมู่:

Maciek

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงMaciek

  • การออกเสียง : Macieju! Macieju! [pl]
  • การออกเสียง : Maćku Maćku [pl]