หมวดหมู่:

Maṣrī

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงMaṣrī

  • การออกเสียง : خد بالك من نفسك خد بالك من نفسك [ar]
  • การออกเสียง : مخطوب مخطوب [ar]
  • การออกเสียง : مصري مصري [ar]
  • การออกเสียง : وش وش [arz]