หมวดหมู่:

maʿidah

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmaʿidah

  • การออกเสียง : معدة معدة [ar]