หมวดหมู่:

młodość

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmłodość

  • การออกเสียง : dziewczyna dziewczyna [pl]
  • การออกเสียง : przetańczona przetańczona [pl]
  • การออกเสียง : dzierlatka dzierlatka [pl]
  • การออกเสียง : przehulana przehulana [pl]
  • การออกเสียง : za mojej młodości za mojej młodości [pl]
  • การออกเสียง : w młodości w młodości [pl]