หมวดหมู่:

młodość

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmłodość

 • การออกเสียง : dziewczyna
  dziewczyna [pl]
 • การออกเสียง : przetańczona
  przetańczona [pl]
 • การออกเสียง : dzierlatka
  dzierlatka [pl]
 • การออกเสียง : przehulana
  przehulana [pl]
 • การออกเสียง : za mojej młodości
  za mojej młodości [pl]
 • การออกเสียง : w młodości
  w młodości [pl]