หมวดหมู่:

mąka

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmąka

 • การออกเสียง : chleb chleb [pl]
 • การออกเสียง : mączna mączna [pl]
 • การออกเสียง : bialutka bialutka [pl]
 • การออกเสียง : ziemniaczana ziemniaczana [pl]
 • การออกเสียง : wysypana wysypana [pl]
 • การออกเสียง : miesić miesić [pl]
 • การออกเสียง : mączasty mączasty [pl]
 • การออกเสียง : zemleć zemleć [pl]
 • การออกเสียง : zmielenie zmielenie [pl]
 • การออกเสียง : popruszyć popruszyć [pl]
 • การออกเสียง : mąk mąk [pl]
 • การออกเสียง : pszenna pszenna [pl]
 • การออกเสียง : gruboziarnistość gruboziarnistość [pl]
 • การออกเสียง : gryczana gryczana [pl]
 • การออกเสียง : przesypywanie przesypywanie [pl]
 • การออกเสียง : stolnica stolnica [pl]
 • การออกเสียง : rozwałkować rozwałkować [pl]
 • การออกเสียง : rozetrzeć rozetrzeć [pl]
 • การออกเสียง : klusek klusek [pl]
 • การออกเสียง : młynarz młynarz [pl]
 • การออกเสียง : mączka chleba świętojańskiego mączka chleba świętojańskiego [pl]
 • การออกเสียง : męka - mąka męka - mąka [pl]
 • การออกเสียง : przez mękę przez mękę [pl]
 • การออกเสียง : w mące w mące [pl]
 • การออกเสียง : w męce - w mące w męce - w mące [pl]
 • การออกเสียง : Mączewska Mączewska [pl]