หมวดหมู่:

música

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmúsica

 • การออกเสียง : guitarra guitarra [es]
 • การออกเสียง : ruido ruido [es]
 • การออกเสียง : soprano soprano [en]
 • การออกเสียง : cello cello [en]
 • การออกเสียง : tempo tempo [it]
 • การออกเสียง : tango tango [pt]
 • การออกเสียง : teclado teclado [pt]
 • การออกเสียง : suite suite [en]
 • การออกเสียง : xilófono xilófono [es]
 • การออกเสียง : flauta flauta [hr]
 • การออกเสียง : viola viola [it]
 • การออกเสียง : CD CD [de]
 • การออกเสียง : acordeón acordeón [es]
 • การออกเสียง : oboe oboe [en]
 • การออกเสียง : tenor tenor [en]
 • การออกเสียง : timbre timbre [en]
 • การออกเสียง : registro registro [es]
 • การออกเสียง : saxofón saxofón [es]
 • การออกเสียง : pauta pauta [es]
 • การออกเสียง : banda banda [es]
 • การออกเสียง : estribillo estribillo [es]
 • การออกเสียง : bateria bateria [pt]
 • การออกเสียง : vallenato vallenato [es]
 • การออกเสียง : guitarra eléctrica guitarra eléctrica [es]
 • การออกเสียง : tuba tuba [en]
 • การออกเสียง : ocarina ocarina [pt]
 • การออกเสียง : Fado Fado [pt]
 • การออกเสียง : techno techno [en]
 • การออกเสียง : zarzuela zarzuela [es]
 • การออกเสียง : pedal pedal [en]
 • การออกเสียง : adagio adagio [it]
 • การออกเสียง : villancico villancico [es]
 • การออกเสียง : onda onda [it]
 • การออกเสียง : violín violín [es]
 • การออกเสียง : violonchelo violonchelo [es]
 • การออกเสียง : clave clave [es]
 • การออกเสียง : blanca blanca [ca]
 • การออกเสียง : tema tema [pt]
 • การออกเสียง : U2 U2 [en]
 • การออกเสียง : tecla tecla [es]
 • การออกเสียง : grec grec [fr]
 • การออกเสียง : sostenido sostenido [pt]
 • การออกเสียง : negra negra [es]
 • การออกเสียง : transistor transistor [es]
 • การออกเสียง : síntesis síntesis [es]
 • การออกเสียง : Escola de Évora Escola de Évora [pt]
 • การออกเสียง : merengue merengue [es]
 • การออกเสียง : funk funk [en]
 • การออกเสียง : percusión percusión [es]
 • การออกเสียง : vina vina [hi]
 • การออกเสียง : tubo tubo [tl]
 • การออกเสียง : presto presto [es]
 • การออกเสียง : sau sau [de]
 • การออกเสียง : síncopa síncopa [es]
 • การออกเสียง : gozos gozos [pt]
 • การออกเสียง : trompeta trompeta [es]
 • การออกเสียง : arpa arpa [es]
 • การออกเสียง : opus opus [la]
 • การออกเสียง : timbales timbales [es]
 • การออกเสียง : Gesamtkunstwerk Gesamtkunstwerk [de]
 • การออกเสียง : pantomima pantomima [it]
 • การออกเสียง : pentagrama pentagrama [pt]
 • การออกเสียง : pianoforte pianoforte [it]
 • การออกเสียง : A-ha A-ha [no]
 • การออกเสียง : coloratura coloratura [es]
 • การออกเสียง : clarinete clarinete [es]
 • การออกเสียง : bemol bemol [pt]
 • การออกเสียง : Ornatos Violeta Ornatos Violeta [pt]
 • การออกเสียง : Gigue Gigue [en]
 • การออกเสียง : diapasón diapasón [es]
 • การออกเสียง : Francisco Tárrega Francisco Tárrega [es]
 • การออกเสียง : tono tono [la]
 • การออกเสียง : método método [pt]
 • การออกเสียง : platos platos [es]
 • การออกเสียง : menuet menuet [fr]
 • การออกเสียง : batuta batuta [pl]
 • การออกเสียง : pulso pulso [pt]
 • การออกเสียง : Maria João Pires Maria João Pires [pt]
 • การออกเสียง : textura textura [es]
 • การออกเสียง : anacrusa anacrusa [es]
 • การออกเสียง : ópera ópera [es]
 • การออกเสียง : pastoral pastoral [en]
 • การออกเสียง : redonda redonda [es]
 • การออกเสียง : pizzicato pizzicato [it]
 • การออกเสียง : trompa trompa [pt]
 • การออกเสียง : João Domingos Bomtempo João Domingos Bomtempo [pt]
 • การออกเสียง : unísono unísono [es]
 • การออกเสียง : Lluís Llach Lluís Llach [ca]
 • การออกเสียง : longa longa [pt]
 • การออกเสียง : triángulo triángulo [es]
 • การออกเสียง : Madeleine Peyroux Madeleine Peyroux [fr]
 • การออกเสียง : malambo malambo [es]
 • การออกเสียง : picado picado [pt]
 • การออกเสียง : piruetas piruetas [es]
 • การออกเสียง : corista corista [pt]
 • การออกเสียง : voltaje voltaje [es]
 • การออกเสียง : Arnold Schönberg Arnold Schönberg [de]
 • การออกเสียง : Louis Hector Berlioz Louis Hector Berlioz [fr]
 • การออกเสียง : tónica tónica [es]
 • การออกเสียง : contrabaixo contrabaixo [pt]