หมวดหมู่:

Mês

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงMês

  • การออกเสียง : abril abril [es]
  • การออกเสียง : Janeiro Janeiro [pt]
  • การออกเสียง : mês mês [pt]
  • การออกเสียง : no próximo mês no próximo mês [pt]