• การออกเสียงคำว่า Europe Europe [en]
 • การออกเสียงคำว่า Danube Danube [en]
 • การออกเสียงคำว่า Anvers Anvers [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Argentine Argentine [en]
 • การออกเสียงคำว่า Bibliothèque François Mitterrand Bibliothèque François Mitterrand [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Madeleine Madeleine [en]
 • การออกเสียงคำว่า Censier-Daubenton Censier-Daubenton [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Sèvres-Babylone Sèvres-Babylone [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Louvre-Rivoli Louvre-Rivoli [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Edgar Quinet Edgar Quinet [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Michel-Ange — Molitor Michel-Ange — Molitor [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Saint-Denis — Université Saint-Denis — Université [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Châtillon — Montrouge Châtillon — Montrouge [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Champs-Élysées — Clemenceau Champs-Élysées — Clemenceau [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Lamarck — Caulaincourt Lamarck — Caulaincourt [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Reuilly — Diderot Reuilly — Diderot [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Villejuif — Louis Aragon Villejuif — Louis Aragon [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Créteil — Préfecture Créteil — Préfecture [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Faidherbe — Chaligny Faidherbe — Chaligny [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Marcadet — Poissonniers Marcadet — Poissonniers [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Cour Saint-Émilion Cour Saint-Émilion [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Nanterre — Université Nanterre — Université [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Créteil — Université Créteil — Université [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Sèvres — Lecourbe Sèvres — Lecourbe [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Quai de la Gare Quai de la Gare [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Javel-André Citroën Javel-André Citroën [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Dugommier Dugommier [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Passy Passy [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Pont Neuf Pont Neuf [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Boissière Boissière [fr]