หมวดหมู่:

Luxembourg,

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงLuxembourg,

  • การออกเสียง : Wëntger Wëntger [lb]
  • การออกเสียง : Aangelsbierg Aangelsbierg [lb]
  • การออกเสียง : Aansebuerg Aansebuerg [lb]
  • การออกเสียง : Feelen Feelen [lb]
  • การออกเสียง : Fëschbech Fëschbech [lb]
  • การออกเสียง : Aassel Aassel [lb]
  • การออกเสียง : Aasselbur Aasselbur [lb]
  • การออกเสียง : Tënten Tënten [lb]