หมวดหมู่:

love (en)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlove (en)

  • การออกเสียง : 사랑 사랑 [ko]
  • การออกเสียง : przołć przołć [szl]