หมวดหมู่:

lotnictwo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlotnictwo

 • การออกเสียง : kadet kadet [ind]
 • การออกเสียง : szwadron szwadron [pl]
 • การออกเสียง : zameldować zameldować [pl]
 • การออกเสียง : wicher wicher [pl]
 • การออกเสียง : ponaddźwiękowe ponaddźwiękowe [pl]
 • การออกเสียง : pododdział pododdział [pl]
 • การออกเสียง : niestateczny niestateczny [pl]
 • การออกเสียง : plt. plt. [pl]
 • การออกเสียง : nurkowiec nurkowiec [pl]
 • การออกเสียง : jednopłat jednopłat [pl]
 • การออกเสียง : nośna nośna [pl]
 • การออกเสียง : trójpłatowiec trójpłatowiec [pl]
 • การออกเสียง : lotka lotka [pl]
 • การออกเสียง : eskadra eskadra [pl]
 • การออกเสียง : pilotowanie pilotowanie [pl]
 • การออกเสียง : Echolot Echolot [de]
 • การออกเสียง : awiacja awiacja [pl]
 • การออกเสียง : jednopłatowiec jednopłatowiec [pl]
 • การออกเสียง : statecznik statecznik [pl]
 • การออกเสียง : lotnicza lotnicza [pl]
 • การออกเสียง : dca. dca. [pl]
 • การออกเสียง : w lotnictwie w lotnictwie [pl]
 • การออกเสียง : dolnopłatowe dolnopłatowe [pl]