หมวดหมู่:

lol

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlol

 • การออกเสียง : マルファイト マルファイト [ja]
 • การออกเสียง : モルデカイザー モルデカイザー [ja]
 • การออกเสียง : リサンドラ リサンドラ [ja]
 • บันทึกการออกเสียง : Enarus Enarus [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Runeterra Runeterra [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 나르 나르 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 나미 나미 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 나서스 나서스 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 노틸러스 노틸러스 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 녹턴 녹턴 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 누누 누누 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 니달리 니달리 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 다리우스 다리우스 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 다이애나 다이애나 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 드레이븐 드레이븐 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 라이즈 라이즈 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 람머스 람머스 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 럭스 럭스 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 럼블 럼블 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 레넥톤 레넥톤 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 레오나 레오나 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 렉사이 렉사이 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 렝가 렝가 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 루시안 루시안 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 룰루 룰루 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 르블랑 르블랑 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 리 신 리 신 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 리븐 리븐 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 리산드라 리산드라 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 마스터이 마스터이 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 마오카이 마오카이 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 말자하 말자하 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 말파이트 말파이트 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 모르가나 모르가나 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 문도박사 문도박사 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 미스포츈 미스포츈 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 바드 바드 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 바루스 바루스 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 바이 바이 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 베이가 베이가 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 베인 베인 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 벨코즈 벨코즈 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 볼리베어 볼리베어 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 브라움 브라움 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 블라디미르 블라디미르 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 블리츠크랭크 블리츠크랭크 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 빅토르 빅토르 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 뽀삐 뽀삐 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 사이온 사이온 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 샤코 샤코 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 세주아니 세주아니 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 소나 소나 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 소라카 소라카 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 쉔 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 쉬바나 쉬바나 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 스웨인 스웨인 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 스카너 스카너 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 시비르 시비르 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 신짜오 신짜오 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 신드라 신드라 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 신지드 신지드 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 쓰레쉬 쓰레쉬 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 아리 아리 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 아무무 아무무 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 아지르 아지르 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 아칼리 아칼리 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 아트록스 아트록스 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 알리스타 알리스타 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 애니비아 애니비아 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 야스오 야스오 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 에코 에코 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 엘리스 엘리스 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 오공 오공 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 오리아나 오리아나 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 올라프 올라프 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 요릭 요릭 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 우디르 우디르 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 우르곳 우르곳 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 워윅 워윅 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 이블린 이블린 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 이즈리얼 이즈리얼 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 일라오이 일라오이 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 자르반4세 자르반4세 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 자크 자크 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 잔나 잔나 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 제드 제드 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 제라스 제라스 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 제이스 제이스 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 직스 직스 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 질리언 질리언 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 초가스 초가스 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 카르마 카르마 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 카사딘 카사딘 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 카서스 카서스 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 카직스 카직스 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 카타리나 카타리나 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 칼리스타 칼리스타 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 케일 케일 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 코르키 코르키 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 킨드레드 킨드레드 [ko] รอการออกเสียง