หมวดหมู่:

lletres de lalfabet

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlletres de lalfabet

  • การออกเสียง : y y [en]
  • การออกเสียง : R R [de]
  • การออกเสียง : e e [fr]
  • การออกเสียง : O O [en]
  • การออกเสียง : W W [pt]
  • การออกเสียง : ç ç [tr]
  • การออกเสียง : konsertii konsertii [sme]