หมวดหมู่:

lidé

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlidé

 • การออกเสียง : metafora metafora [it]
 • การออกเสียง : milenec milenec [cs]
 • การออกเสียง : miláček miláček [cs]
 • การออกเสียง : mazlíček mazlíček [cs]
 • การออกเสียง : burza burza [pl]
 • การออกเสียง : porada porada [cs]
 • การออกเสียง : milenka milenka [cs]
 • การออกเสียง : diskuze diskuze [cs]
 • การออกเสียง : nadřízený nadřízený [cs]
 • การออกเสียง : jednatel jednatel [cs]
 • การออกเสียง : půjčka půjčka [cs]
 • การออกเสียง : kolegyně kolegyně [cs]
 • การออกเสียง : otčím otčím [cs]
 • การออกเสียง : přesčas přesčas [cs]
 • การออกเสียง : neslyšící neslyšící [cs]
 • การออกเสียง : dražba dražba [cs]
 • การออกเสียง : subjektivní subjektivní [cs]
 • การออกเสียง : blahopřání blahopřání [cs]
 • การออกเสียง : podřízený podřízený [cs]
 • การออกเสียง : nárok nárok [cs]
 • การออกเสียง : objektivní objektivní [cs]
 • การออกเสียง : pomluva pomluva [cs]