หมวดหมู่:

liść

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงliść

 • การออกเสียง : zielonożółty zielonożółty [pl]
 • การออกเสียง : zwiędły zwiędły [pl]
 • การออกเสียง : pożółknąć pożółknąć [pl]
 • การออกเสียง : palmowy palmowy [pl]
 • การออกเสียง : zasuszony zasuszony [pl]
 • การออกเสียง : podeschły podeschły [pl]
 • การออกเสียง : liściasta liściasta [pl]
 • การออกเสียง : szerokolistna szerokolistna [pl]
 • การออกเสียง : nieuformowany nieuformowany [pl]
 • การออกเสียง : gruszkowaty gruszkowaty [pl]
 • การออกเสียง : listowie listowie [pl]
 • การออกเสียง : tarczowaty tarczowaty [pl]
 • การออกเสียง : tytoniwy tytoniwy [pl]
 • การออกเสียง : miodnik miodnik [pl]
 • การออกเสียง : pięciopalczasty pięciopalczasty [pl]
 • การออกเสียง : przylepiony przylepiony [pl]
 • การออกเสียง : zwiędnięty zwiędnięty [pl]
 • การออกเสียง : bobkowy bobkowy [pl]
 • การออกเสียง : usychać usychać [pl]
 • การออกเสียง : dwudzielny dwudzielny [pl]
 • การออกเสียง : pożółkły pożółkły [pl]
 • การออกเสียง : czterolistna czterolistna [pl]
 • การออกเสียง : blaszkowaty blaszkowaty [pl]