หมวดหมู่:

letters of the alphabet

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงletters of the alphabet

 • การออกเสียง : W W [pt]
 • การออกเสียง : R R [de]
 • การออกเสียง : y y [en]
 • การออกเสียง : Q Q [en]
 • การออกเสียง : P P [en]
 • การออกเสียง : X X [en]
 • การออกเสียง : G G [en]
 • การออกเสียง : L L [fr]
 • การออกเสียง : M M [de]
 • การออกเสียง : pi (n.) pi (n.) [sro]
 • การออกเสียง : B B [en]
 • การออกเสียง : Z (lettera) Z (lettera) [it]
 • การออกเสียง : Y (lettera) Y (lettera) [it]
 • การออกเสียง : X (lettera) X (lettera) [it]
 • การออกเสียง : W (lettera) W (lettera) [it]
 • การออกเสียง : V (lettera) V (lettera) [it]
 • การออกเสียง : U (lettera) U (lettera) [it]
 • การออกเสียง : T (lettera) T (lettera) [it]
 • การออกเสียง : S (lettera) S (lettera) [it]
 • การออกเสียง : R (lettera) R (lettera) [it]
 • การออกเสียง : Q (lettera) Q (lettera) [it]
 • การออกเสียง : P (lettera) P (lettera) [it]
 • การออกเสียง : O (lettera) O (lettera) [it]
 • การออกเสียง : N (lettera) N (lettera) [it]
 • การออกเสียง : M (lettera) M (lettera) [it]
 • การออกเสียง : L (lettera) L (lettera) [it]
 • การออกเสียง : K (lettera) K (lettera) [it]
 • การออกเสียง : J (lettera) J (lettera) [it]
 • การออกเสียง : I (lettera) I (lettera) [it]
 • การออกเสียง : H (lettera) H (lettera) [it]
 • การออกเสียง : G (lettera) G (lettera) [it]
 • การออกเสียง : F (lettera) F (lettera) [it]
 • การออกเสียง : E (lettera) E (lettera) [it]
 • การออกเสียง : D (lettera) D (lettera) [it]
 • การออกเสียง : C (lettera) C (lettera) [it]
 • การออกเสียง : B (lettera) B (lettera) [it]
 • การออกเสียง : A (lettera) A (lettera) [it]
 • การออกเสียง : ş ş [tr]
 • การออกเสียง : ç ç [tr]
 • การออกเสียง : ü ü [de]
 • การออกเสียง : ö ö [sv]