หมวดหมู่:

letteratura italiana

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงletteratura italiana

 • การออกเสียง : Pinocchio Pinocchio [en]
 • การออกเสียง : Decameron Decameron [en]
 • การออกเสียง : Aracoeli Aracoeli [it]
 • การออกเสียง : rimalmezzo rimalmezzo [it]
 • การออกเสียง : petrolio petrolio [it]
 • การออกเสียง : Il Principe Il Principe [it]
 • การออกเสียง : Rosso Malpelo Rosso Malpelo [it]
 • การออกเสียง : scampolo scampolo [it]
 • การออกเสียง : Luciano Canfora Luciano Canfora [it]
 • การออกเสียง : Vitaliano Brancati Vitaliano Brancati [it]
 • การออกเสียง : Orlando furioso Orlando furioso [it]
 • การออกเสียง : Belcari Belcari [it]
 • การออกเสียง : Le Grazie Le Grazie [it]
 • การออกเสียง : Pasolini Pasolini [it]
 • การออกเสียง : Veronica Gambara Veronica Gambara [it]
 • การออกเสียง : Orlando innamorato Orlando innamorato [it]
 • การออกเสียง : Ennio Flaiano Ennio Flaiano [it]
 • การออกเสียง : All'amica risanata All'amica risanata [it]
 • การออกเสียง : Alberto Arbasino Alberto Arbasino [it]
 • การออกเสียง : Microcosmi Microcosmi [it]
 • การออกเสียง : Leo Merumeci Leo Merumeci [it]
 • การออกเสียง : Enzo Bettiza Enzo Bettiza [it]
 • การออกเสียง : I Sepolcri I Sepolcri [it]
 • การออกเสียง : Il visconte dimezzato Il visconte dimezzato [it]