หมวดหมู่:

letter Romanian

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงletter Romanian

  • การออกเสียง : ă ă [ro]
  • การออกเสียง : â â [fr]
  • การออกเสียง : ș ș [ro]