หมวดหมู่:

Legendary Japanese people

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงLegendary Japanese people

 • การออกเสียง : 神武天皇 神武天皇 [ja]
 • การออกเสียง : 崇神天皇 崇神天皇 [ja]
 • การออกเสียง : 神武 神武 [zh]
 • การออกเสียง : 安寧 安寧 [ja]
 • การออกเสียง : 孝元 孝元 [ja]
 • การออกเสียง : 孝昭 孝昭 [ja]
 • การออกเสียง : 垂仁 垂仁 [ja]
 • การออกเสียง : 懿徳 懿徳 [ja]
 • การออกเสียง : 綏靖 綏靖 [ja]
 • การออกเสียง : 崇神 崇神 [ja]
 • การออกเสียง : 孝安 孝安 [ja]
 • การออกเสียง : 孝霊 孝霊 [ja]
 • การออกเสียง : 開化 開化 [ja]
 • การออกเสียง : 仲哀 仲哀 [ja]
 • การออกเสียง : 景行 景行 [ja]
 • การออกเสียง : 成務 成務 [ja]