หมวดหมู่:

Lebanese Arabic

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงLebanese Arabic

 • การออกเสียง : موسيقى موسيقى [ar]
 • การออกเสียง : fairuz fairuz [ar]
 • การออกเสียง : برج حمود برج حمود [ar]
 • การออกเสียง : بجوز بجوز [ar]
 • การออกเสียง : مْسَكّر راسي مْسَكّر راسي [apc]
 • การออกเสียง : مبلا مبلا [ar]
 • การออกเสียง : غُرَر غُرَر [apc]
 • การออกเสียง : ما عاد ما عاد [apc]
 • การออกเสียง : متل ما بدَك متل ما بدَك [apc]
 • การออกเสียง : بْسَيْنِة بْسَيْنِة [apc]
 • การออกเสียง : ما علقّت ما علقّت [apc]
 • การออกเสียง : غُرْفة الكَراكيب غُرْفة الكَراكيب [apc]
 • การออกเสียง : جانِحْ جانِحْ [apc]
 • การออกเสียง : غامِق غامِق [apc]
 • การออกเสียง : كَلْسات كَلْسات [apc]
 • การออกเสียง : نْتَلى نْتَلى [apc]
 • การออกเสียง : بيعرق بيعرق [apc]
 • การออกเสียง : بيلبقلِك بيلبقلِك [ar]
 • การออกเสียง : بيلبقلَك بيلبقلَك [ar]
 • การออกเสียง : متدينة متدينة [ar]