หมวดหมู่:

Le Morte dArthur

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงLe Morte dArthur

 • การออกเสียง : Guinevere Guinevere [en]
 • การออกเสียง : Merlin Merlin [en]
 • การออกเสียง : Excalibur Excalibur [en]
 • การออกเสียง : King Arthur King Arthur [en]
 • การออกเสียง : Lancelot Lancelot [en]
 • การออกเสียง : Morgan le Fay Morgan le Fay [en]
 • การออกเสียง : Gawain Gawain [en]
 • การออกเสียง : that lusty month of May that lusty month of May [en]
 • การออกเสียง : Sir Gawain Sir Gawain [en]
 • การออกเสียง : Guinivere Guinivere [en]
 • การออกเสียง : Bedivere Bedivere [en]
 • การออกเสียง : Sir Kay Sir Kay [en]