หมวดหมู่:

lavoro

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlavoro

 • การออกเสียง : weapon weapon [en]
 • การออกเสียง : brigadière brigadière [fr]
 • การออกเสียง : clown clown [en]
 • การออกเสียง : cardiologo cardiologo [it]
 • การออกเสียง : factotum factotum [en]
 • การออกเสียง : antinfortunistica antinfortunistica [it]
 • การออกเสียง : col·lega col·lega [ca]
 • การออกเสียง : paron paron [vec]
 • การออกเสียง : casellante ferroviario casellante ferroviario [it]
 • การออกเสียง : datore di lavoro datore di lavoro [it]
 • การออกเสียง : direttore di progetto direttore di progetto [it]
 • การออกเสียง : capo cantiere capo cantiere [it]
 • การออกเสียง : società in nome collettivo società in nome collettivo [it]
 • การออกเสียง : società per azioni società per azioni [it]
 • การออกเสียง : associazione consumatori associazione consumatori [it]
 • การออกเสียง : conto vendita conto vendita [it]
 • การออกเสียง : cliente convenzionato cliente convenzionato [it]
 • การออกเสียง : scrivania scrivania [it]
 • การออกเสียง : apprendista apprendista [it]
 • การออกเสียง : acconto acconto [it]
 • การออกเสียง : assistente assistente [it]
 • การออกเสียง : curriculum curriculum [en]
 • การออกเสียง : fattura fattura [it]
 • การออกเสียง : pacchetto clienti pacchetto clienti [it]
 • การออกเสียง : buono pasto buono pasto [it]
 • การออกเสียง : anticipo anticipo [it]
 • การออกเสียง : pagamento alla consegna pagamento alla consegna [it]
 • การออกเสียง : commissione commissione [it]
 • การออกเสียง : pagamento anticipato pagamento anticipato [it]
 • การออกเสียง : Saldo Saldo [de]
 • การออกเสียง : listino listino [it]
 • การออกเสียง : prezzo di listino prezzo di listino [it]
 • การออกเสียง : figura professionale figura professionale [it]
 • การออกเสียง : posto di lavoro posto di lavoro [it]
 • การออกเสียง : scontrino fiscale scontrino fiscale [it]
 • การออกเสียง : apertura apertura [es]
 • การออกเสียง : congedo congedo [it]
 • การออกเสียง : straordinari straordinari [it]
 • การออกเสียง : lavoratore autonomo lavoratore autonomo [it]
 • การออกเสียง : chiusura chiusura [it]
 • การออกเสียง : aspettativa aspettativa [it]
 • การออกเสียง : lavoratore dipendente lavoratore dipendente [it]
 • การออกเสียง : monte ore monte ore [it]
 • การออกเสียง : preavviso preavviso [it]
 • การออกเสียง : assenza ingiustificata assenza ingiustificata [it]
 • การออกเสียง : albo albo [la]
 • การออกเสียง : licenziamento licenziamento [it]
 • การออกเสียง : contratto a progetto contratto a progetto [it]
 • การออกเสียง : impiegato impiegato [it]
 • การออกเสียง : artigiano artigiano [it]
 • การออกเสียง : contratto a tempo indeterminato contratto a tempo indeterminato [it]
 • การออกเสียง : prestazione occasionale prestazione occasionale [it]
 • การออกเสียง : cassa integrazione cassa integrazione [it]
 • การออกเสียง : colloquio di lavoro colloquio di lavoro [it]
 • การออกเสียง : superiore superiore [it]
 • การออกเสียง : pensionato pensionato [it]
 • การออกเสียง : lavoro precario lavoro precario [it]
 • การออกเสียง : responsabile responsabile [it]
 • การออกเสียง : ritenuta d'acconto ritenuta d'acconto [it]
 • การออกเสียง : tabaccaio tabaccaio [it]
 • การออกเสียง : ecologo ecologo [it]
 • การออกเสียง : ecografo ecografo [it]
 • การออกเสียง : gelataio ambulante gelataio ambulante [it]
 • การออกเสียง : gastroenterologo gastroenterologo [it]
 • การออกเสียง : galvanotipista galvanotipista [it]
 • การออกเสียง : guardarobiera guardarobiera [it]
 • การออกเสียง : genealogista genealogista [it]
 • การออกเสียง : garagista garagista [pt]
 • การออกเสียง : finanziere finanziere [it]
 • การออกเสียง : ginecologo ginecologo [it]
 • การออกเสียง : guardarobiere guardarobiere [it]
 • การออกเสียง : guantaio guantaio [it]
 • การออกเสียง : garzone garzone [it]
 • การออกเสียง : giocattolaio giocattolaio [it]
 • การออกเสียง : funghicoltore funghicoltore [it]
 • การออกเสียง : guardasala guardasala [it]
 • การออกเสียง : geodesista geodesista [it]
 • การออกเสียง : guarda pecore guarda pecore [it]
 • การออกเสียง : fuochista fuochista [it]
 • การออกเสียง : guardia campestre guardia campestre [it]
 • การออกเสียง : geoeconomista geoeconomista [it]
 • การออกเสียง : guardacaccia guardacaccia [it]
 • การออกเสียง : stiratrice stiratrice [it]
 • การออกเสียง : fustellatore fustellatore [it]
 • การออกเสียง : guardamacchine guardamacchine [it]
 • การออกเสียง : guardia daziaria guardia daziaria [it]
 • การออกเสียง : geriatra geriatra [pt]
 • การออกเสียง : guardapesca guardapesca [it]
 • การออกเสียง : ortolano ortolano [it]
 • การออกเสียง : grossista grossista [pt]
 • การออกเสียง : etimologo etimologo [it]
 • การออกเสียง : modellista modellista [it]
 • การออกเสียง : fattorino fattorino [it]
 • การออกเสียง : dietologo dietologo [it]
 • การออกเสียง : endocrinologo endocrinologo [it]
 • การออกเสียง : videografico videografico [it]
 • การออกเสียง : ergoterapista ergoterapista [it]
 • การออกเสียง : enotecnico enotecnico [it]
 • การออกเสียง : documentarista documentarista [pt]
 • การออกเสียง : etruscologo etruscologo [it]