หมวดหมู่:

Latvian Swadesh list

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงLatvian Swadesh list

 • การออกเสียง : ACS ACS [es]
 • การออกเสียง : āda āda [lv]
 • การออกเสียง : akmens akmens [lv]
 • การออกเสียง : aknas aknas [lv]
 • การออกเสียง : apaļš apaļš [lv]
 • การออกเสียง : asinis asinis [lv]
 • การออกเสียง : ass ass [en]
 • การออกเสียง : aste aste [fi]
 • การออกเสียง : auglis auglis [lv]
 • การออกเสียง : augsne augsne [lv]
 • การออกเสียง : aukla aukla [lv]
 • การออกเสียง : auksts auksts [lv]
 • การออกเสียง : auss auss [lv]
 • การออกเสียง : baidīties baidīties [lv]
 • การออกเสียง : balts balts [lv]
 • การออกเสียง : bērns bērns [lv]
 • การออกเสียง : berzēt berzēt [lv]
 • การออกเสียง : biezs biezs [lv]
 • การออกเสียง : celis celis [lv]
 • การออกเสียง : ceļš ceļš [lv]
 • การออกเสียง : četri četri [lv]
 • การออกเสียง : Cilvēks Cilvēks [lv]
 • การออกเสียง : cīnīties cīnīties [lv]
 • การออกเสียง : cits cits [lv]
 • การออกเสียง : čučēt čučēt [lv]
 • การออกเสียง : čūska čūska [lv]
 • การออกเสียง : daudz daudz [lv]
 • การออกเสียง : daži daži [lv]
 • การออกเสียง : debess debess [lv]
 • การออกเสียง : degt degt [lv]
 • การออกเสียง : deguns deguns [lv]
 • การออกเสียง : divi divi [lv]
 • การออกเสียง : domāt domāt [lv]
 • การออกเสียง : dot dot [en]
 • การออกเสียง : dūmi dūmi [lv]
 • การออกเสียง : durt durt [lv]
 • การออกเสียง : dusēt dusēt [lv]
 • การออกเสียง : dzeltens dzeltens [lv]
 • การออกเสียง : dzert dzert [lv]
 • การออกเสียง : dziedāt dziedāt [lv]
 • การออกเสียง : dzirdēt dzirdēt [lv]
 • การออกเสียง : dzīvnieks dzīvnieks [lv]
 • การออกเสียง : dzīvot dzīvot [lv]
 • การออกเสียง : elpot elpot [lv]
 • การออกเสียง : ēst ēst [lv]
 • การออกเสียง : ezers ezers [lv]
 • การออกเสียง : gads gads [lv]
 • การออกเสียง : gaļa gaļa [lv]
 • การออกเสียง : garš garš [lv]
 • การออกเสียง : gluds gluds [lv]
 • การออกเสียง : griezt griezt [lv]
 • การออกเสียง : griezties griezties [lv]
 • การออกเสียง : grūst grūst [lv]
 • การออกเสียง : gulēt gulēt [lv]
 • การออกเสียง : gulties gulties [lv]
 • การออกเสียง : iekš iekš [lv]
 • การออกเสียง : iekšas iekšas [lv]
 • การออกเสียง : iet iet [lv]
 • การออกเสียง : īss īss [lv]
 • การออกเสียง : jauns jauns [lv]
 • การออกเสียง : kā [lv]
 • การออกเสียง : kāja kāja [lv]
 • การออกเสียง : kakls kakls [lv]
 • การออกเสียง : kalns kalns [lv]
 • การออกเสียง : kauls kauls [lv]
 • การออกเสียง : kaut cik kaut cik [lv]
 • การออกเสียง : kauties kauties [lv]
 • การออกเสียง : kreisais kreisais [lv]
 • การออกเสียง : krist krist [yi]
 • การออกเสียง : krūts krūts [lv]
 • การออกเสียง : kur kur [lv]
 • การออกเสียง : kurš kurš [lv]
 • การออกเสียง : labais labais [lv]
 • การออกเสียง : labs labs [da]
 • การออกเสียง : Lapa Lapa [es]
 • การออกเสียง : ļauns ļauns [lv]
 • การออกเสียง : ledus ledus [lv]
 • การออกเสียง : lidot lidot [lv]
 • การออกเสียง : liels liels [lv]
 • การออกเสียง : mākonis mākonis [lv]
 • การออกเสียง : māte māte [lv]
 • การออกเสียง : Mats Mats [sv]
 • การออกเสียง : mazgāt mazgāt [lv]
 • การออกเสียง : mazs mazs [lv]
 • การออกเสียง : medīt medīt [lv]
 • การออกเสียง : mēle mēle [lv]
 • การออกเสียง : melns melns [lv]
 • การออกเสียง : Mēness Mēness [lv]
 • การออกเสียง : mēs mēs [lv]
 • การออกเสียง : mest mest [sv]
 • การออกเสียง : mežs mežs [lv]
 • การออกเสียง : miesa miesa [lv]
 • การออกเสียง : miets miets [lv]
 • การออกเสียง : mirt mirt [lv]
 • การออกเสียง : mitrs mitrs [lv]
 • การออกเสียง : miza miza [lv]
 • การออกเสียง : mugura mugura [lv]
 • การออกเสียง : nags nags [lv]
 • การออกเสียง : nākt nākt [lv]
 • การออกเสียง : nakts nakts [lv]