หมวดหมู่:

Latvian Swadesh list

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงLatvian Swadesh list

 • การออกเสียง : salt salt [en]
 • การออกเสียง : ass ass [en]
 • การออกเสียง : dot dot [en]
 • การออกเสียง : viens viens [fr]
 • การออกเสียง : Lapa Lapa [es]
 • การออกเสียง : ost ost [sv]
 • การออกเสียง : ceļš ceļš [lv]
 • การออกเสียง : tas tas [fr]
 • การออกเสียง : kur kur [lv]
 • การออกเสียง : trīs trīs [lv]
 • การออกเสียง : Mats Mats [sv]
 • การออกเสียง : rags rags [en]
 • การออกเสียง : tur tur [sv]
 • การออกเสียง : sieva sieva [lv]
 • การออกเสียง : Nē [lv]
 • การออกเสียง : ACS ACS [es]
 • การออกเสียง : viss viss [sv]
 • การออกเสียง : mežs mežs [lv]
 • การออกเสียง : labs labs [da]
 • การออกเสียง : sieviete sieviete [lv]
 • การออกเสียง : tēvs tēvs [lv]
 • การออกเสียง : kurš kurš [lv]
 • การออกเสียง : mēs mēs [lv]
 • การออกเสียง : dzeltens dzeltens [lv]
 • การออกเสียง : jauns jauns [lv]
 • การออกเสียง : uts uts [eu]
 • การออกเสียง : pieci pieci [lv]
 • การออกเสียง : puķe puķe [lv]
 • การออกเสียง : rakt rakt [sv]
 • การออกเสียง : mitrs mitrs [lv]
 • การออกเสียง : slikts slikts [lv]
 • การออกเสียง : īss īss [lv]
 • การออกเสียง : plats plats [sv]
 • การออกเสียง : šeit šeit [lv]
 • การออกเสียง : vīrietis vīrietis [lv]
 • การออกเสียง : mazs mazs [lv]
 • การออกเสียง : zivs zivs [lv]
 • การออกเสียง : sakne sakne [lv]
 • การออกเสียง : biezs biezs [lv]
 • การออกเสียง : mest mest [sv]
 • การออกเสียง : aste aste [fi]
 • การออกเสียง : aukla aukla [lv]
 • การออกเสียง : gulēt gulēt [lv]
 • การออกเสียง : pēda pēda [lv]
 • การออกเสียง : zieds zieds [lv]
 • การออกเสียง : daži daži [lv]
 • การออกเสียง : ledus ledus [lv]
 • การออกเสียง : spārns spārns [lv]
 • การออกเสียง : sist sist [sv]
 • การออกเสียง : redzēt redzēt [lv]
 • การออกเสียง : zaļš zaļš [lv]
 • การออกเสียง : liels liels [lv]
 • การออกเสียง : siet siet [hu]
 • การออกเสียง : melns melns [lv]
 • การออกเสียง : ūdens ūdens [lv]
 • การออกเสียง : iet iet [lv]
 • การออกเสียง : dzirdēt dzirdēt [lv]
 • การออกเสียง : nedaudzi nedaudzi [lv]
 • การออกเสียง : sarkans sarkans [lv]
 • การออกเสียง : vecs vecs [lv]
 • การออกเสียง : māte māte [lv]
 • การออกเสียง : Zeme Zeme [lv]
 • การออกเสียง : četri četri [lv]
 • การออกเสียง : sauss sauss [lv]
 • การออกเสียง : čūska čūska [lv]
 • การออกเสียง : upe upe [lv]
 • การออกเสียง : Cilvēks Cilvēks [lv]
 • การออกเสียง : tievs tievs [lv]
 • การออกเสียง : nakts nakts [lv]
 • การออกเสียง : krist krist [yi]
 • การออกเสียง : miza miza [lv]
 • การออกเสียง : sēdēt sēdēt [lv]
 • การออกเสียง : smags smags [lv]
 • การออกเสียง : stumt stumt [lv]
 • การออกเสียง : sniegs sniegs [lv]
 • การออกเสียง : Virve Virve [fi]
 • การออกเสียง : kā [lv]
 • การออกเสียง : Roka Roka [tr]
 • การออกเสียง : divi divi [lv]
 • การออกเสียง : balts balts [lv]
 • การออกเสียง : truls truls [lv]
 • การออกเสียง : gaļa gaļa [lv]
 • การออกเสียง : vēders vēders [lv]
 • การออกเสียง : ruds ruds [lv]
 • การออกเสียง : čučēt čučēt [lv]
 • การออกเสียง : pelni pelni [lv]
 • การออกเสียง : uguns uguns [lv]
 • การออกเสียง : netīrs netīrs [lv]
 • การออกเสียง : baidīties baidīties [lv]
 • การออกเสียง : pareizs pareizs [lv]
 • การออกเสียง : kāja kāja [lv]
 • การออกเสียง : dzīvnieks dzīvnieks [lv]
 • การออกเสียง : Zvaigzne Zvaigzne [lv]
 • การออกเสียง : slaucīt slaucīt [lv]
 • การออกเสียง : deguns deguns [lv]
 • การออกเสียง : tāls tāls [lv]
 • การออกเสียง : zobs zobs [lv]
 • การออกเสียง : nosaukums nosaukums [lv]
 • การออกเสียง : daudz daudz [lv]
 • การออกเสียง : dziedāt dziedāt [lv]