• การออกเสียงคำว่า Suns Suns [lv]
 • การออกเสียงคำว่า vīrs vīrs [lv]
 • การออกเสียงคำว่า zvērs zvērs [lv]
 • การออกเสียงคำว่า dzīvnieks dzīvnieks [lv]
 • การออกเสียงคำว่า vīrietis vīrietis [lv]
 • การออกเสียงคำว่า sieva sieva [lv]
 • การออกเสียงคำว่า Cilvēks Cilvēks [lv]
 • การออกเสียงคำว่า bērns bērns [lv]
 • การออกเสียงคำว่า sieviete sieviete [lv]
 • การออกเสียงคำว่า tievs tievs [lv]
 • การออกเสียงคำว่า šaurs šaurs [lv]
 • การออกเสียงคำว่า mazs mazs [lv]
 • การออกเสียงคำว่า īss īss [lv]
 • การออกเสียงคำว่า garš garš [lv]
 • การออกเสียงคำว่า pieci pieci [lv]
 • การออกเสียงคำว่า smags smags [lv]
 • การออกเสียงคำว่า biezs biezs [lv]
 • การออกเสียงคำว่า plats plats [sv]
 • การออกเสียงคำว่า liels liels [lv]
 • การออกเสียงคำว่า cits cits [lv]
 • การออกเสียงคำว่า nedaudzi nedaudzi [lv]
 • การออกเสียงคำว่า divi divi [lv]
 • การออกเสียงคำว่า trīs trīs [lv]
 • การออกเสียงคำว่า četri četri [lv]
 • การออกเสียงคำว่า daudz daudz [lv]
 • การออกเสียงคำว่า daži daži [lv]
 • การออกเสียงคำว่า viss viss [sv]
 • การออกเสียงคำว่า kurš kurš [lv]
 • การออกเสียงคำว่า tur tur [sv]
 • การออกเสียงคำว่า kā [lv]