หมวดหมู่:

Latvian songs

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงLatvian songs

 • การออกเสียง : dun dun [en]
 • การออกเสียง : lai lai [lmo]
 • การออกเสียง : mani mani [tl]
 • การออกเสียง : aiz aiz [lv]
 • การออกเสียง : māte māte [lv]
 • การออกเสียง : kā [lv]
 • การออกเสียง : Māra Māra [lv]
 • การออกเสียง : redzēja redzēja [lv]
 • การออกเสียง : Līgo Līgo [lv]
 • การออกเสียง : vīta vīta [lv]
 • การออกเสียง : dziedināti dziedināti [lv]
 • การออกเสียง : villainīti villainīti [lv]
 • การออกเสียง : zeltniedrīti zeltniedrīti [lv]
 • การออกเสียง : niedrājāi niedrājāi [lv]
 • การออกเสียง : dučiem dučiem [lv]
 • การออกเสียง : vainadziņi vainadziņi [lv]
 • การออกเสียง : mīļā mīļā [lv]
 • การออกเสียง : tumsas tumsas [lv]
 • การออกเสียง : galiņāi galiņāi [lv]
 • การออกเสียง : vālīte vālīte [lv]
 • การออกเสียง : viņā viņā [lv]
 • การออกเสียง : atradu atradu [lv]
 • การออกเสียง : krasta krasta [hr]
 • การออกเสียง : gaigaliņa gaigaliņa [lv]
 • การออกเสียง : ievelk ievelk [lv]
 • การออกเสียง : ūdeni ūdeni [lv]
 • การออกเสียง : meitu meitu [lv]
 • การออกเสียง : niedri niedri [lv]
 • การออกเสียง : jaunu jaunu [lv]
 • การออกเสียง : spārnota spārnota [lv]
 • การออกเสียง : savu savu [fi]
 • การออกเสียง : pacel pacel [lv]
 • การออกเสียง : krastmalāi krastmalāi [lv]
 • การออกเสียง : gāju gāju [lv]
 • การออกเสียง : ezera ezera [lv]
 • การออกเสียง : zinādama zinādama [lv]
 • การออกเสียง : niedrīti niedrīti [lv]
 • การออกเสียง : velējāsi velējāsi [lv]
 • การออกเสียง : bauzīte bauzīte [lv]
 • การออกเสียง : atbridu atbridu [lv]
 • การออกเสียง : viegli viegli [lv]
 • การออกเสียง : pār pār [lv]
 • การออกเสียง : čukst čukst [lv]
 • การออกเสียง : zelta zelta [lv]
 • การออกเสียง : miglas miglas [lv]
 • การออกเสียง : nolūzušu nolūzušu [lv]